Tautos SUSITELKIMO ir Lietuvos visuomenės tarybos pasitarimas dėl švietimo srities pertvarkymo (2020-07-29)