• Mes ieškom ir puoselėjam tai, kas mus vienija, ir vengiam to, kas mus skaido;

  • Mes siekiam sustiprinti savo bendraminčių ir bendražygių susivienijimus jų veiklai prijaučiančiais žmonėmis ir pasekėjais;

  • Sprendimus savo veikloje priimam tik visuotinio sutarimo būdu;

  • Kylančių ir esamų Lietuvos raidos keblumų įvardinimas, nagrinėjimas, apibendrinimas bei sprendimas vykdomas tik viešų sueigų – večijų metu;

  • Večijų parengimu rūpinasi SUSITELKIMO branduolys ir tam tikra veiklos sritimi arba keblumu užsiimantis bendruomenės būrys-menė-vėliava.