“SUSITELKIMO” ir jo branduolio užuomazgos metu, Lietuvą valdant “Demokratinei mažumai”, susiklostė grėsmingos aplinkybės ir dėsningai blogėjo sąlygos paprotinės šeimos, prigimtinės aplinkos, konstitucinės santvarkos ir teisėtvarkos, tautiškumo ir galop valstybingumo išlikimui. Rinkimų klastočių, partinių ir giminingų gaujų suokalbių, įsitikinimų ir pažadų išdavystės dėka šalį užvaldė vos aštuoniolikos nuošimčių gyventojų paramos Seimo rinkimuose sulaukę veikėjai. Tuo metu daugiau nei keturiasdešimt nuošimčių rinkimų teisę turinčių piliečių, neturėdami patikimų jų valios – suvereno vykdytojų, rinkimuose nedalyvavo, o likusiųjų balsai išsiskaidė tarp taip vadinamų “nesisteminių” partijų daugeto.

Akivaizdu, kad 2016-ųjų Sreimo rinkimų kampanijos metu “Nesisteminių” partijų kandidatus sutelkus į vieną jungtinį sąrašą, šalies vyriausybę galėtų sudaryti daugiau nei trisdešimties nuošimčių Lietuvos gyventojų atstovai ir susiklostytų daug palankesnės sąlygos Tautos, o ne tėvynės pardavėjų sąjungos valios įgyvendinimui.

Pirmosiose SUSITELKIMO branduolio sueigose 2019 metų gruodį, šios aplinkybės buvo nuosekliai išnagrinėtos ir pasiektas susitarimas sukurti neformalų judėjimų, bendruomenių, susivienijimų, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų pasitarimų aikštelę-pakylą sueigoms ir susitarimams siekiant suvienyti išskaidytas galimybes įgyvendinant Tautos valią, išgryninti valstybingumo nuostatas ir bendros veiklos ketinimus.