Vakar, t.y. liepos 2 d. gavome pranešimą, kurio turinį be pakeitimų būtinai toliau pateiksime. Tačiau skaitant jį nevalia samonėje išplaukia juokelis iš tautosakos:     ” berniukas buvo toks nesupratlyvas, keistas ir nepaklusnus, kad tėvai į jį negalėjo kreiptis kitaip, kaip matu”. 

O teisūs tėveliai ar ne spręskite patys.
Seimo etikos ir procedūrų komisija 2022-06-29 pranešė, kad pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Mato Maldeikio viešo pasisakymo socialiniame tinkle “Facebook” paskyroje apie Lietuvos visuomenės tarybos narę dr. Nendrę Černiauskienę. Seimo narys viešai N.Černiauskienę pavadino “fašistuke”.
Tyrimas pradėtas pagal 2022-06-20 d. N.Černiauskienės privatų pareiškimą Komisijai, vadovaujantis Seimo statuto 78 str. 1 d. 3 p. nuostata, kuri nurodo, kad Komisija remsis jai paskirta veiklos nuostata “prižiūrėti, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų, komitetų bei komisijų pirmininkų, kitų Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėti šių teisės aktų bei etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Seimo narių konfliktus ir, jeigu reikia, pateikti išvadas Seimui, Seimo Pirmininkui ar Seimo valdybai;”
Skunde N.Černiauskienė nurodė: “Prašome vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbo tvarkos taisyklių 4.8 punktu įvertinti Seimo nario Mato Maldeikio 2022 m. birželio 16 d. viešą pasisakymą asmens atžvilgiu, vertinamuoju ir asmenį įžeidžiančiu žodžiu „fašistukė“ bei atviro seksistinio naratyvo, negatyvaus asmens vertinimo. M.Mato vertinamasis pasisakymas pateiktas joviešoje socialinio tinklo feisbuko anketoje, pažymėtoje „Matas Maldeikis.Politikas.“, adresu https://www.facebook.com/maldeikismatas . Tekstą sudaro sakinys „Nendrė Černiauskienė fašistuke nenusisekusi, gal gali kitur su savimi pasišnekėti, ne čia?“ Raštu pažymėjus, kad toks politiko įrašas yra įžeidžiantis, bus nagrinėtinas teisminiu keliu, politikas savo komentaro iki birželio 20 d. nepašalino, ir viešą susirašinėjimą papildė mano fotonuotrauka,taip pabrėždamas savo ankstesnį vertinimą (<esi> „fašistukė“) ir  negatyviu seksistiniu požiūriu į mane, kaip moterį, netiesiogine kalba nurodant, kad taip jis mano dėl mano pasirinktos išvaizdos, aprangos ir aksesuarų.Primename, kad galiojančiame Lietuvos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau – Kodekso) 4 straipsnyje numatyti valstybės politikų elgesio principai. Pažymėtina, kad M.Maldeikis viešai išsakydamas savo nuomonę konkrečiai atsakydamas rašytinėje diskusijoje kreipėsi į mane  negatyviu kreipiniu „fašistuke“.Šį savo samprotavimą papildė mano nuotrauka. Šis papildymas, pasakyto iliustravimas fotonuotrauka turėtų būti vertinamas kaip seksistinis, buvo nukreiptas ne į asmenį ar asmens atpažinimą, o į asmens aprangą, pasirinktus asmens aprangos aksesuarus. Tokiu būdu Seimo narys M.Maldeikis pažeidė Kodekso 4 str. 1, 2, 3, 6 punktuose numatytus principus: t.y. valstybės politikas viešame gyvenime, savo asmeninėje viešo socialinio tinklo feisbuko paskyroje„Matas Maldeikis. Politikas“ išreiškė nepagarbą žmogui, taip mažindamas pasitikėjimą Seimo institucija (4 str. 1 p.),nepaisė teisingumo, nevienodai tarnaudamas visiems žmonėms nepaisant politinių pažiūrų ar kitų skirtumų (4 str. 2 p.), elgėsi nepadoriai – nes veikė apgalvotai ir tyčia, o perspėtas apie įžeidimą nepašalino įrašo, kuo įrodo, kad nevengia situacijų, kad nepakenktų Seimo reputacijai ir autoritetui(4 str. 5 p.), neužtikrino savo elgesio pavyzdingumo,t.y. nesilaikė visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų (4 str.6 p.), t.y. pavadino mane visuomenėje atgrąsiu, nepagarbiu žodžiu „fašistas“,jį paversdamas į mažybinį, kas nekeičia pasakyto žodžio turinio esmės, bei patvirtino savo įsitikinimus seksistine mano fotonuotrauka, taip viešai negatyviai pasisakydamas ir atvirai kritikuodamas mano laisvą apsisprendimą ir teisę į mano aprangą ir pasirenkamus aprangos aksesuarus.Vadovaujantis Kodekso 4str. 9 d. Seimo narys savo elgesio pasekmes prisiima tiesiogiai. Prašau informuoti apiepareiškimo gavimą, nagrinėjimo eigą bei pakviesti dalyvauti į posėdį nuotoliniu būdu. Prašau nurodyti mano interesų atstovavimo pagrindus komisijos posėdyje. PRIDEDAMA. Foto iškarpa iš Seimo nario „Matas Maldeikis. Politikas“ feisbuko paskyros, susirašinėjimas, 2 lapai, kopija.”

Parašykite komentarą