PILIEČIŲ REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt
GINČAI TEISME DĖL REFERENDUMO INICIATYVOS

2022 m. kovo 31 d. Vilnius

Š.m. balandžio 6 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs du sprendimus administracinėse bylose dėl piliečių referendumo iniciatyvos dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsniųpakeitimo vykdymo. Pirmojoje byloje teismo prašoma įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją priimti sprendimą dėl parašų rinkimo, perteklinių reikalavimų šiam procesui. Kitoje byloje teismo prašoma pratęsti šią referendumo iniciatyvą tiek dienų, kiek tęsis Lietuvoje įvesta nepaprastoji padėtis. 2022 m. sausio 20 d.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pratęsė šios referendumo iniciatyvos vykdymą iki 2022 m. balandžio 20 d., nustatęs, kad Lietuvos piliečiai buvo teisiniame neapibrėžtume nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. spalio 20 d., t.y. tol, kol vyko teisminiai ginčai dėl šios referendumo iniciatyvos vykdymo ar
nevykdymo. Piliečių refendumo iniciatyvinės grupės nuomone, nepaprastoji padėtis yra dar didesnis neapibrėžtumas lyginant su teisiniu neapibrėžtumu, todėl teismo prašoma neįskaičiuoti į teismo sprendimu nustatytą 6 mėnesių terminą dienas, kurių metu Lietuvoje bus nepaprastoji padėtis. Dėl susidariusios padėties labai padaugėjo provokacijų prieš šią referendumo iniciatyvą ir jos vykdytojus, klaidinimo, gąsdinimo.

Todėl laukdami teismo sprendimų negaiškime laiko ir parodykime mūsų visų bendrą jėgą.
Tik drauge būsime stiprūs! Tik to bijo Lietuvos valdžia!

Dėl lapų pasirašymui kreipkitės į atstovus, kurių koordinatės skelbiamos www.ltreferendumas.lt .
Pasirašykime elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas, Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174,
mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
Aukotojas, vykdydamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų,
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parašykite komentarą