“Šaikos” partijų statytiniai posėdžiaujantys VRK eilinį kartą siekdami sužlugdyti “100 tūkstančių referendumo” sumanymą, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su viltimi, kad pastarasis nutars savo 2022 m. sausio 20 nutartį išaiškins Tautos valios priešininkams palankiu būdu.

Dėje, bet Lietuvos gyventojai, kaip kariami šunys, jau priprato prie teisinio nihelizmo ir teisingumo su dvigubu dugnu. – Vienas “tėvynės pardavėjų sąjungos šaikos” tarnams, o kitas paprastam šios vargo pakalnės piliečiui. Tuo pateisinamas dalies sumanymo šalininkų būgštavimas, kad iki praeitų metų spalio 20 dienos surinkti referendumo surengimą remiančių piliečių parašai gali būti neužskaityti. Tai be abejonės prislopino ir suabejojusiųjų piliečių ryžtą bei pastangas renkant parašus.

Susiklosčius panašioms aplinkybėms, visada reikia prisiminti, kad “šaikos” tikrasis siekis – mūsų neviltis, mūsų nuleistos rankos.

 Įmanoma neperšokus griovio ilgai ir nuobodžiai svarstyti, abejoti ir šlovinti savo būgštavimus. Tačiau dar neteko regėti, kad nuo verkšlenimo kliūtys susiaurėtų. Tenka pasiraitoti rankogalius ir paplušėti statant lieptus. Būtent gebėjimas nutiesti vieškelius per “teisės ir teisingumo džiungles” yra stiprusis “100 tūkstančių referendumo” sumanytojų koordinatorių bruožas.

Tenka tik kukliai padžiūgauti, kad “liberastų ir konsrevatnikų šaikos” lūkesčiai neišsipildė. Aukščiausiojo Administracinio teismo kolegija eilinį kartą pasielgė taip, kaip dera. Iki 2021 spalio 20 dienos surinkti pritariančių “100 tūkstančių referendumo” surengimui piliečių parašai bus užskaityti.

Norėdami susipažinti su visu Lietuvos Aukščiausiojo Administracinio teismo nutatimo turiniu, spustelkite mygtuką kairėje.

Kukli sėkmė, tai tad ne laimėjimas. Priešakyje dar du mėnėsiai parašų rinkimui ir parengimui priduoti į VRK. Iš virš aštuonių tūkstančių išdalintų parašų rinkimo lapų, sumanytojai ir jų talkininkai susigrąžino tik ketvirtadalį. Nors šiame ketvirtadalyje yra daugiau nei trečdalis referendumo surengimui būtinų pritarimą liudijančių parašų, akivaizdūs ir ketinimai trukdyti įgyvendinti sumanymą.

Našiausias pritarimas – talka įgyvendinant sumanymą. Spustelk ant kairėje esančios iškabos ir stok į talkininkų būrį.

Parašykite komentarą