Gerbiami Gamtadarniai,

sveikinu su artėjančia Žiemos sulėgrįža, kuri įvyks gruodžio 21 dieną. Ta proga Zapyškio kultūros rūmuose 18 gruodžio apie 17 ar 18 valandą bus jos paminėjimas. Norinčius nuvykti, prašau man apie tai pranešti. Jei daug susirinks, samdysime autobusą.

 

Valdžia vykdo lietuvių tautos ir lietuviško kalbinio, paprotinio, pavardinio ir kitokio paveldo naikinimą. Naikinimo palengvinimui naudojamas melas ir tikros padėties slėpimas.

Sustabdyti valdžios savivalę galima tik apribojant valdžios galias. Pagrindinius valstybės klausimus Lietuvos gyventojai turi spręsti referendumais, kaip tai daroma Šveicarijoje. Tam būtina referendumo surengimui parašų skaičių sumažinti nuo 300 000 bent iki 100 000.

Prašau visus vyresnio amžiaus žmones ir jaunesnius-pensininkus prisidėti prie parašų rinkimo už referendumo surengimą. Pridedu Referendumo laikraštį, kuriame yra parašų rinkėjų telefonai. Prašau visus, kuriems dar sveikata ir sąlygos leidžia, pasiimti parašų rinkimo lapus ir patiems rinkti parašus.

Valdžia, pagrindiniai istorikai ir kalbininkai slepia nuo žmonių jų praeitį ir meluoja apie nesamus įvykius, pavyzdžiui, apie Mindaugo sukurtą valstybę. Žmonės turi teisę žinoti ne tik valdovų, bet ir savo praeitį. Apie tai pridedu savo internetinę knygą „Tikra Lietuvos istorija“.

Vietinės gimtosios kalbos turi didelę kalbinę, pasaulėžiūrinę ir istorinę vertę. Jas būtina išsaugoti. Gal mano pridėta knyga padės suprasti vietinių gimtų kalbų svarbą ir suteiks drąsos pakovoti už jų išsaugojimą. Mūsų galia skirtumų vienybėje.

Satkevičius E.

Parašykite komentarą