Liepos 26-ąją dieną Asociacijų sąjunga “Žuvininkų rūmai” kreipėsi į Lietuvos visuomenę, žiniasklaidą ir tarnybas dėl grėsmingai žuvininkystės verslui besiklostančių aplinkybių. 

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

K R E I P I M A S I S
Dėl verslinės žvejybos draudimų
Vilnius, 2021-11-26

GERBIAMI Europos Sąjungos ir Lietuvos kaimyninių valstybių
Baltarusios, Latvijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos vadovai, politikai, žvejai
ir žiniasklaidos atstovai,
2020-11-13 prisiekę LR Seimo nariai tarp kurių valdančiosios daugumos didžiausios
frakcijos Krikščionių demokratų partijos nariai SVARBIAUSIA VALSTYBĖS PROBLEMA
NUSTATĖ UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. 2020-12-11 balsuodama Seimo dauguma
TAI ĮRAŠĖ Į VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ.
Tai pirmas ir vienintelis atvejis pasaulinėje ŽUVININKYSTĖS istorijoje IR
PRAKTIKOJE.
. Mes siūlėme nuvažiuoti į Lenkiją arba į kitas valstybes susipažinti su žvejybos
organizavimu.
Į TAI VISIŠKAI NEREAGAVO.
VALDANTIEJI BULDOZERIU STUMIA ĮSTATYMO PATAISAS DĖL VERSLINĖS
ŽVEJYBOS DRAUDIMŲ, nes rinkimuose iš žvejų mėgėjų GALIMA GAUTI DAUGIAU
BALSŲ negu iš žvejų verslininkų.
PRIMENAME, kad nuo 2013-01-01 ir 2015-01-01 Lietuvos vadovai neleidžiua
verslininkams žuvauti ežeruose, vandens talpyklose, nuomojamose telkiniuose, tvenkinkiuose.
Žv ejams nesumoka jokių kompensacijų.
Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius
Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu


PRIEDAS
ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui
LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui
LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkei Aistei Gedvilienei
LR Seimo nariams
Žuvininkystės tarybos Pirmininkui Egidijui Bukelskiui
Lietuvos ir Kaliningrado srities Tarpvalstybinei komisijai

Kaliningrado srities Gubernatoriui Antonui Alichanovui
Kaliningrado valstybinio technikos universiteto rektoriui Vladimirui Volkogonovui
Vyriausios žuvininkystės valdybos vadovui Sergiejui Kurinoj
Kaliningrado srities Žemės ūkio ministrei Natalijai Ševcovai
Vakarų Baltijos žvejybos valdybos vadovui Aleksandrui Žukovui
Žiniasklaidai
DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ LIETUVOS IR KALININGRADO SRITIES VANDENYSE
Vilnius, 2021-11-24
2020-12-11 d LR Seimas priėmė nutarimą, kuriame patvirtintoje Vyriausybės programoje
numatyta UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Vyriausybės programoje nenumatyta kovoti prieš
alkoholizmą, kai Lietuva pirmauja pasaulyje, nenumatyta kovoti prieš skurdą, kai apie 25 proc žmonių
gyvena žemiau skurdo ribos, nesirengiama kovoti prieš narkotikų ir psichotropinių medžiagų
vartojimą. Vyriausybės programoje nenumatyta kovoti prieš korupciją, žudynes, prostituciją, rūkymą.
Verslinės žvejybos draudimui mestos visos politinės ir valstybės valdymo pajėgos bei milžiniški
finansiniai ištekliai apmokėti patarėjų, partiečių, padėjėjų, samdinių ir žiniasklaidos paslaugas.
Niekas nereagovo, kad pateikiant ir priimant šį nutarimą buvo pažeita Lietuvos Konstitucija,
daugelis Lietuvos ir Tarptautinių teisės aktų.
PAŽYMIME, kad VISO PASAULIO VALSTYBIŲ VADOVAI deda milžiniškas pastangas
ir investicijas, kad žvejai verslininkai gaudytų žuvis ir švežias tiektų rinkai.
DAUGYBĖ LIETUVOS POLITIKŲ ir įvairiausio rango valstybės pareigūnai NUOLATOS
nuo 2007 metų MELUOJA VISAI LIETUVAI IR PASAULIUI, kad žvejai verslininkai nualino
vandens telkinius, apstato ežerus tinklais, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti.
PAŽYMIME, kad 2018-2020 ir šiais metais ne vieną kartą buvo kreiptasi į atsakingas
Lietuvos institucijas, kad į Kuršių marias būtų įveisiamos plėšrios žuvys.

Pagal atliktus mokslinius tyrimus Lietuvos vandenyse verslinio dydžio žuvų ištekliaui yra
gausūs. Panašūs rezultatai yra Kuršių mariose pagal Kaliningrado srities mokslininkų tyrimus.
Geriausių rezultatų gausinant žuvų išteklius galima būtų pasiekti
UŽDRAUDUS DVIEMS MĖNESIAMS ŽVEJYBĄ PAVASARINIO NERŠTO
METU (išskyrus stintas), paprašius, kad kiekvienas žvejas įrengtų nors po 10
kvadratinių metrų dirbtinų nerštaviečių bei dirbtinai įveisiant žuvis ypatingai
sterkus, lydekas.
Daugiau informacijos galima rasti www.fisheryabc.eu
PRAŠOME Lietuvos vadovus tartis su Kaliningrado srities vadavais ir išsiaiškinti kylančias
grėsmes dėl žuvų išteklių būklės Kuršių mariose, dėl sūrainio antplūdžio į Kuršių
marias gilinant Klaipėdos uostą ir imtis kuo skubiausių priemonių, kad Kuršių marios būtų labai
patrauklios žvejams mėgėjams ir žvejams verslininkams.
Lietuvos Seimas turėtų atmesti visus įstatymo projektus dėl verslionės žvejybos draudimo, nes
verslinio dydžio žuvų ištekliai Kuršių mariose, Kauno mariose, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir
tvenkiniuose yra gausūs ir įpareigoti institucijas nedelsiant skirti limitus verslininkams žuvauti
paminėtuose telkiniuose.
Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius
Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu


Nevalia peršasi lygiagrečios mintys apie pastoviai brangstančią žuvį prekystaliuose, neslobtančią emigraciją, metalo laužui sudarkytą Lietuvos prekybinį ir žvejybinį laivyną, … O kokios mintys ir pasiūlymai peršasi Jums?

Parašykite komentarą