REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

TEISMAS IŠNAGRINĖJO SKUNDUS DĖL VRK ATSISAKYMŲ REGISTRUOTI REFERENDUMO INICIATYVAS

2021 m. lapkričio 30 d. Vilnius

Š.m. lapkričio 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo 141 Lietuvos piliečio
referendumo iniciatyvinių grupių skundus dėl dviejų 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimų atsisakyti
registruoti referendumo iniciatyvas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir dėl Konstitucijos 55 straipsnio
pakeitimo.
Pirmasis ginčas yra svarbus, nes VRK, kurios dauguma narių yra Seimo politinių partijų atstovai,
vieningai priimtu sprendimu bando paneigti Tautos, kaip Lietuvos valstybės suvereno teisę, nustatytą
Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais – referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus.
Antrasis ginčas vyksta dėl siūlymo referendumu keisti Konstitucijos 55 straipsnį, nustatant, kad Seimo
rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir
nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš valstybės biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų. Vieninga VRK nuomone, toks Konstitucijos pakeitimas Seimo rinkimus padarytų nedemokratiškais. Mūsų nuomone, 1990 m. vasario 24 d. XII šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos, kuri 1990 m. kovo 11 d. atkūrė Lietuvos valstybę, deputatų rinkimai vyko labiau demokratiškai – kandidatus vienmandatėse apygardose kėlė politinės partijos, visuomeninės ir kitos organizacijos, darbo kolektyvų ir gyventojų susirinkimai, rinkimus finansavo valstybė.
Teismo sprendimas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų bus skelbiamas š.m. gruodžio 2 d., o dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo – š.m. gruodžio 15 d. Laukdami teismo sprendimų, nepamirškime, kad tęsiamas Lietuvos piliečių pasirašymas už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Tai – mūsų kova už išlikimą. Pasirašymas baigiasi 2022 m. sausio 21 d.
Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui
grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Parašykite komentarą