Lietuvoje į saulės šviesą išnešta ir per žinybas, tarnybas bei įmones platinama Sveikatos apsaugos ministerijos sukurpta tvarka dėl privalomųjų tyrimų, kurie nuo šiol turės bus atliekami darbuotojų lėšomis. Iki šiol dar galėjome puoselėti viltį, kad vyriausybė ir atskiros žinybos atsižvelgs į žmonių prigimtines ir pilietines teises į kūno

neliečiamumą. Nuo Niunbergo tribunolo dėl nusikaltimų prieš žmoniškumą ir žmoniją laikų, beveik visų šalių pamatiniuose įstatymuose buvo įrėžtas draudimas atlikti tyrimus su žmogaus kūnu be jo sutikimo. Ir Lietuva čia ne išimtis. Bet panašu, kad per išangę išdulkintų smegenų valdytojams tai ne motais. Kad nebūtume apkaltinti  tikrove neatitnkanžių žinių skleidimu, pateikiam  pranešimo turinį:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SPAUDOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

2021 m. lapkričio 30 d.

Testavimas dėl COVID-19 nuo gruodžio 1 d. taps mokamas: kaip reikės testuotis darbuotojams?
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patvirtino tvarką, kaip nuo gruodžio 1 d. šalies darbuotojai,
kuriems privalomas periodinis profilaktinis testavimas, turės testuotis dėl COVID-19.
Mobiliuose punktuose tyrimai nebebus atliekami. Išimtys bus taikomos kai kurioms asmenų
grupėms, kurioms išliks teisė testuotis valstybės lėšomis.


SAM primena, kad visą pandemijos laikotarpį COVID-19 testavimas turėjo svarbią reikšmę pandemijos
valdymo kontekste ir padėjo saugiai sugrįžti į darbo vietas bei ugdymo įstaigas. Šiuo metu skiepijimas yra efektyviausia priemonė, siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui.


Nuo gruodžio 1 d. periodinis profilaktinis testavimas dėl COVID-19 nebus kompensuojamas valstybės
lėšomis ir bus apmokamas darbuotojo lėšomis šių veiklų ir sričių atstovams:
 asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla; 
 socialinės paslaugos ir veikla; 
 švietimo paslaugos ir veikla; 
 vaistinių darbuotojų veikla; 
 krovinių tarptautinio vežimo veikla; 
 viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla; 
 laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir
lankytojų aptarnavimas); 
 viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
 mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
 viešojo administravimo subjektų veikla; 
 profesinė karo tarnyba; 
 veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su užsieniečiais); 
 gamybos įmonių darbuotojų veikla. 
Asmenys, dirbantys šiose veiklose ar srityje, turės testuotis, jeigu: 
 yra pasiskiepijęs daugiau nei prieš 210 dienų Comirnaty, Spikevax, Janssen ar Vaxzevria
vakcinomis pagal pilną schemą. Jei asmenys pasiskiepiję sustiprinančiąja vakcinos doze, jie testuotis
neturės neribotą laiką. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį tyrimą
ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų; 
 daugiau nei prieš 210 dienų COVID-19 persirgęs, kai liga buvo patvirtinta PGR tyrimu ar
greituoju antigeno testu. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį
tyrimą ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų; 
 neturi 60 dienų laikotarpiu atlikto teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo
atsakymo. 
Nemokamai testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per Karštąją liniją 1808, galės
nėščios darbuotojos ir kontraindikacijų skiepytis COVID-19 vakcinomis turintys darbuotojai, kuriems
diagnozuota alergija vakcinai ar jos komponentui. Taip pat asmenys, kurių skiepijimas nuo COVID-19

dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu atidedamas nustatytą
laikotarpį.
Testuotis dėl COVID-19 bus privaloma periodiškai – kas 7-10 dienų
PGR tyrimais arba greitaisiais antigeno testais. Laboratorijų, turinčių teisę atlikti PGR tyrimus, sąrašą
galima rasti čia.
Darbuotojai, kurie neturės testuotis:
 
1. Asmenys, pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų: 
 praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos
antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą. Išimtys taikomos asmenims iki 18 metų –
jiems 210 dienų terminas nėra taikomas (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“,
„Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR
tyrimo rezultatu). Išimtys taip pat taikomos asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo
patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu, bet nuo neigiamo tyrimo rezultato nepraėjo
daugiau kaip 210 dienų; 
 praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos
dozės suleidimo. Išimtis – 210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo ir diagnozė
buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu; 
 praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės
suleidimo (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos
vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir
diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);
 po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip
210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo
patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu; 
 praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“
vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų); 
 praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos
antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o
antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie
persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu); 
 po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės; 
 asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs
teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš COVID-19) kiekybinio
ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą; 
2. Asmenys, persirgę COVID-19, ir: 
 kai asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu,
o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui
baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 
 kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-
RBD IgG antikūnai prieš COVID-19) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio
tyrimo atsakymą.

Iš viso rašto turinio ir loginės sekos visiškai aiškūs fašistuojančių, save valdininkais menančių, tarnautojų ketinimai įbrukti Tautai bandomųjų triušių likimą arba per privalomus tyrimus apmokestinti prigimtinio atsparumo apsisprendimą.

Kas toliau? – klausimas, kaip lazda turinti du galus, turintis du atsakymus: paklusimas, susitaikymas ir bejėgiškas slydimas į “rudosios bedugnės” akivarą. Antrasis – nepaklusimas ir atsisakymas  dirbti ne tik “tvarkos aprašymo” srityse, kol nebus atšaukti Konstitucijai, sveikam protui ir Civilinės saugos įstatymo nuostatoms prieštaraujantys savavališki reikalavimai.

Numatau klausimų “O iš ko gyventi?” griūtį.

Atsakysiu klausimu į klausimą. Ar norite gyventi? Juk nei viena “vakcinų” gamintoja po šiai dienai nėra apdraudusi savo preparato nuo galimų šalutinių poveikių arba ilgalaikių pasekmių. Lietuvoje po šiai dienai nėra atlikta nei vieno iš rašte paminėtų preparatų validacija. Viešoje erdvėje dar neteko susidurti su žinia, kad nors vienas gydytojas arba tarnautojas savo asmeniniu turtu, vaikų, tėvų likimu ir kitais atsakomybės pavidalais užtikrintu teigiamą “vakcinų” poveikį. Sekantis klausimas kodėl? – atsakymas akivaizdus.

Todėl ir atsakymas į pirmąjį klausimą bus paprastas ir drūtas: jokių pinigėlių uždirbtų, rūpinantis žmonių sveikata ir gerove, vairuojant, prekiaujant, ugdant, linksminant, maitinant ir t.t., nepakaks norint gyventi.

 

This Post Has 5 Comments

 1. Ryta

  Labai ačiū jums, bet gali nuproteti, nuo tokių reikalavimų. Turi atsisesti ir studijuoti, tas visas nesąmones. Tik testavimai ir testavimai istisai. Buvo uz dyka tie testai, žmones mirė, bus mokami vistiek mirs. Tas testas 79€.Tai jis jau turėtų gydyti, kažką , bet čia tik kažkoks niekšas sau milijardus už testus kraunasi. Ignas vegelė aiškiai teisiškai pasakė, kad neturi teisės zmogui daryti y kūną kazkokes intervencijas, jai zmogus nesutinka. Zmogus tai turi patvirtinti parašu,kad sutinka testuotis savo noru. Daug ka pasako apie gripa, peršalimą, sloga temperatūra.Kraujo tyrimai poliklinko uzdrausti. MORGE Srodimai uždrausti ir jie mirusem israšę mirties išrašą ir oro užrašo , kad mirė nuo kovido.kaip gali tiesa užrašyti nuo ko mirė. TikPadarius plaučių biopsija yra tikra nuo ko mirė zmogus. Yra faktas žmogus prašėsi pas kardeloga su skaudama širdimi Marijampolė, taip greito gydymo ir negavo,gaila 60 m vyras numirė. Jai nori Daryti testus, vakcinuoti, turi vakcinuotojai ir testuotojai pasirašyti teisine sutarty. Kad jie atsakys, piniginem lėšomis jai kas nutiks.Testuotojai slepesi nera ne kortelės . Kas tave, testuoja, ar vakcinuoja.Neturi teises iš žmonių tokes izdivalkes daryti. Nes 100 prc pažeista kostitucija, žmonių teisės., vaikai 5,ir 12 metų vakcinuot, ir dar ta Galimybių pasa turi tureti, kuris yra tik popiergalis, kad rikti žmonių DNR. 21 amžiaus nusikaltimas prieš žmonija sveikatos sistemoja.100prc kategoriškai ne tokem genocidui pries žmonija.

 2. Rita

  Laikas visuotinam sreikui pritariu. Bet policija dirba niekšų Labergyno klanui.Policija,net puola parašų rinkejus,siaubas.ne policinkai jie, milicinkai yra jie. Kadangi mus valdo JAV Fauci kol dar sedi baltuose rumuose, bus sunku kažką yveikti, dar medija, bet jiems jau galas ateina, jų planai griūna .O šitie kurie sedi 30m seime lt darys nusikaltimus iki galo.Tikrai esu už. Reikia priešintis.Blokuoja ir blokuoja mane tas feisbukas, po 3 dienas, po savaite, ištrina mano komentarus.Ne išsižioti neleidžia.

 3. Rolandas

  Salin fasistine nusikalteliu chunta
  Prisiminkite ka dare su zydais naciai ,
  Dabar vyksta viso to pradzia tik su mumis
  Reikia kovoti su fasizmu bet kokiomis priemonemis

 4. Virgilijus

  Manau jau ne streiko reikia o sukilimo. Ir jei dar lauksim, tai tikrai nebereikės nei vieno nei kito…

 5. Lucija Dic

  Tik Mano nuomonė:-
  Vasaros streikas turejo buti paskutinis.

Parašykite komentarą