REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

PRIE REFERENDUMO INICIATYVOS PRISIJUNGĖ DARBO PARTIJA

2021 m. lapkričio 14 d. Vilnius

Š.m. lapkričio 14 d. Kėdainiuose įvykęs Darbo partijos suvažiavimas pritarė vykstančiai referendumo iniciatyvai dėl privalomo referendumo dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000 piliečių parašų. Partijos programoje numatytas referendumo inicijavimo kartelės sumažinimas.

Darbo partija pradeda rinkti Lietuvos piliečių parašus dėl šios referendumo iniciatyvos palaikymo.

Sveikiname Darbo partiją ir naujai išrinktą partijos pirmininką Viktorą Uspakichą.

Kviečiame ir kitas politines partijas bei nevyriausybines organizacijas jungtis prie šios referendumo iniciatyvos. Tik bendromis visų pastangomis galime sustabdyti Seimo ir Vyriausybės savivalę.

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

This Post Has One Comment

Parašykite komentarą