“Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamo privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto agitacijai, rengimo taisykles, kuriose nustatyta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) programų rengimo tvarka, trukmė ir laikas.”
Tik savo viešo skelbimo turinyje kukliai nutyli, kad savo tiesiogines pareigas vykdo po Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo. Klostosi toks įspūdis, kad VRK nuo šiol be teismų kolegijos išvadų nebesugebės atlikti savo vaidmens užtikrinant Lietuvos piliečių konstitucines teises. 

Toliau kukliai glaustame skelbime pranešama:

“Taisyklėse numatoma, kad privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto agitacinės programos bus transliuojamos: 2021 m. spalio 18 d. nuo 9.05 val. per LRT radiją; o 2021 m. spalio 22 d. nuo 17.25 val. per LRT televiziją.

Programose gali dalyvauti iki trijų iniciatyvinės grupės pasiūlytų dalyvių. Apie programų dalyvius iniciatyvinė grupė turi pranešti VRK raštu arba elektroniniu paštu – rinkim@vrk.lt. Pranešimas apie programų dalyvius VRK turi būti gautas ne vėliau kaip 7 darbo dienoms iki specialiosios programos transliacijos pradžios dienos.

Su programų rengimo tvarka galite susipažinti ČIA.”

Toliau gilinantis ir nagrinėjant VRK ponevaliai parengtas tikslinių laidų parengimo ir vedimo taisykles, akys ir dėmesys stringa ties keistomis laiko apskaitos, pasirengimo, dalyvavimo laidoje apribojimų suvaržant pilietines teises ne įstatymų, o Vyriausybės nutarimų pagrindu. Lyg referendumo sumanytojai įgyvendindami pilietinę teisę būtų tiesiogiai pavaldūs Lietuvos vyriausybės tarnyboms arba žinyboms.

Iš pokalbio su “100 tūkstančių referendumo” sumanytojų kuopos ir eigos valdytoja dr. Nendre Černiauskiene paaiškėjo, kad esminiai priekaištai dėl VRK ketinimų sumenkinti ir taip kuklų laidų laiką administraciniam teismui parengti parengti. Dienos šviesą jie turėtų pasiekti rytoj.

Seksime įvykius kartu su Jumis. 

Parašykite komentarą