Šiandien rytiniame Seimo posėdyje buvo tariamasi dėl „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“. Vyriausybei ketinant prastūmti į įstatymus nuostatą, kad mokesčių mokėtojams, kurie nesutinka būti bandomaisiais triušiukais, užkluptus ligai arba motinystės atvėju  
nebūtų mokamos iki šiol numatytos socialinės išmokos arba teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, Seimo narys Linas Kukuraitis pasiūlė nebekiršinti visuomenės ir tokio klausimo visiškai nesvarstyti. Tai, ką atsakė Vyriausybės pirmininkė, kitaip kaip apgailėtinu mąstysenos sutrikimu nepavadinti sudėtinga.

Bet pasirodo, kad Vyriausybės “obuoliukai rieda netoli” nuo Seimo valdančiosios daugumos valios. Ką čia daugumos? – Net ir viešai skelbiantys, kad nepritaria priverstiniam skiepyjimui, susilaiko balsuoti atitinkamai.

Parašykite komentarą