Paskutiniu metu tenka sulaukti bendražygių, bendraminčių skambučių ir nerimavimų pokalbiuose dėl dažnėjančių kliudymų įgyvendinti pilietinę referendumo teisę; būkštavimų dėl galimybės rinkti parašus turguose, prie prekybos, maitinimo įstaigų ir renginių vietose.
Trukdymas rinkti parašus už referendumo surengimą griežtos apskaitomybė „Piliečių parašų rinkimo lapuose“, kuriuos yra išdavusi „Vyriausioji rinkimų komisija“, vienareikšmiškai yra nusikalstamas nusižengimas arba nusikaltimas užtraukiantis ne tik administracinę bet ir baudžiamąją atsakomybę. Mes tikrai neturim slapstytis arba gudrauti įgyvendindami savo konstitucines bei pilietines teises.
Nors šios atmintinės-straipsnio parašymo metu žiniasklaida skelbia, kad Lietuvos Respublikos „Referendumo įstatymas“ negalioja, tačiau viešame e-seimas.lrs.lt tinklapyje skelbiama laikotarpiui nuo 2021/07/01 iki 2021/12/31 galiojanti suvestinė versija.
Taigi, galiojančio Lietuvos Respublikos „Referendumo įstatymo“ 12-ojo straipsnio 3-čioje dalyje įtvirtinta nuostata: „Grupės įgalioti atstovai, užtikrindami piliečių, pasirašančių piliečių parašų rinkimo lape, duomenų apsaugą, turi teisę rinkti piliečių parašus viešose vietose, piliečių sutikimu – jų gyvenamosiose patalpose.“ Lietuvos Aukščiausiasis teismas viešą vietą savo sprendimuose yra apibūdinęs kaip žemės, vandens arba inžinierinių statinių, įrenginių paviršiaus plotus, patalpas arba erdves, į kurias žmogus gali patekti netrukdomai-laisvai. Net nuosavybės arba patikėjimo teise valdomos Lietuvos jurisdikcijos erdvėje esančios valdos, jei jos atitinka šiuos bruožus ir jose teikiamos viešo pobūdžio paslaugos, yra viešos vietos. Savaime aišku nedera trukdyti gyventojams apsipirkinėti arba naudotis kitomis paslaugomis, bet įstaigų, tarnybų, žinybų, ūkio subjektų prieigose niekas negali varžyti pilietinės teisės įgyvendinimui.
Tačiau su vienokio ar kitokio pavidalo priešinimusi-trukdymu tekdavo susidurti tiek „žemės referendumo“, tiek kitų politinių kampanijų metu. Nedera kreipti dėmesio į grubesnį nepalankų žodį iš kitamanio. Priimkime tai kaip nuomonę arba ketinimą sukiršinti. Kitas reikalas, kai jums tiesiogiai trukdoma bendrauti, kliudoma norintiems pasirašyti, esate vejami iš viešos vietos ar panašiai. Nepriklausomai nuo amžiaus, bendruomeninės, tarnybinės padėties, pasaulėžiūrinių pažiūrų arba antgamtinių įsitikinimų galite įspėti nusikalstamą veiką atliekantį žmogų dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 172-ąjį straipsnį „Trukdymas pasinaudoti rinkimų arba referendumo teise“. 1. Tas, kas prieš asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 Atkreiptinas dėmėsys, kad antroje straipsnio dalyje numatyta tokių veikų surengimo arba dėsningo pakartojimo galimybės įvertinimas ir griežtesnė atsakomybė. Iš esmės nurodymo-įsakymo-paliepimo pagal darbines ar tarnybines pareigas pavaldume esančiam darbuotojui-tarnautojui suvaržyti arba trukdyti rinkti parašus aplinkybė, turėtų būti suvokiama ir kilus teisiniam ginčui bus vertinama kaip nusikalstamos veikos organizavimas. Todėl labai svarbu palengvinti teisminį įrodinėjimą darant priešgyniavimo vaizdo bei garso įrašą, kuriame girdėtusi teiginys apie nurodymo-įsakymo-paliepimo gavimą. Nors, nepakenks ir esant kitoms aplinkybėms.
Jeigu pareigūnas, tarnautojas, privačios saugos tarnybos darbuotojas, įmonės sąvininkas, tarpinis arba tiesioginis administracijos vadovas Jums teigs, kad LR „Referendumo įstatymas“ negalioja, tai Baudžiamojo kodekso galiojimo niekas dar neatšaukė.
Negalima atmesti ir atitikimų kitiems Baudžiamojo ir Administracinių nusižengimų kodekse numatytų tokios veiklos požymių, kurie atitinka savavaldžiavimo sąvoką.
 1. 294 straipsnis. Savavaldžiavimas 1. Tas, kas nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos savavališkai vykdė ginčijamą arba pripažįstamą, bet nerealizuotą savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę ir padarė didelės žalos asmens teisėms ar teisėtiems interesams, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas savavaldžiavo panaudodamas psichinę ar fizinę prievartą nukentėjusiam ar jo artimam asmeniui, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
Esant ryžtui ir ketinimui nutraukti nusikalstamos veikos seką ir pažangą, pagal įstatymo muostatas teks išsikviesti policijos pareigūnus, pareikalauti nustatyti galimai nusižengimą arba nusikalstamą veiką vykdančius asmenis bei nuvykus į nuovadą parašyti pareiškimą.
Pačią švelniausią atsakomybę už savivaldžiavimo veiksmus numato Administracinių nusižengimų kodekso 518 straipsnis – Savavaldžiavimas.
„Savavališkas tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymas nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadaręs esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams, užtraukia baudą asmenims nuo šešiolikos iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“
Teisėtas reikalavimas teisėsaugos pareigūnams pritaikiti savavaldžiavimo, kaip administracinio nusižengimo sąvoką, gali pasitarnauti pakankamai našiu ir grėsmingu įspėjimu užsimiršusiam žmogeliui apie galimas griežtesnes pasekmes.

This Post Has 3 Comments

 1. Juozapas Parniauskas

  Laba diena, neblogai parašyta, bet ar mūsų teisėsauga taip ir dirba, jiems nerūpi

 2. Jūratė

  Per foną nesimato teksyo. Neįmanoma skaityti

  1. Aras

   Atsiprašau. Artimiausiu metu kažką keisim. Kyla mintys, o laiko stokoja išbaigti. Administruoju kol kas vienas.

Parašykite komentarą