Kviečiame pritarti reikalavimui

 palengvinti referendumo surengimą

sumažinant konstitucinę nuostatą surinkti

300 tūkstančių piliečių pritarimą iki 100 tūkstančių

 

„100 tūkstančių referendumo“ sumanytojai (iniciatyvinė grupė) renka rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių reikalavimą surengti referendumą patvirtinančius parašus. Sumanymo tikslas – referendumo būdu pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9-to ir 147-to straipnių nuostatą dėl privaliomosio apklausos surengimui būtino pritariančių piliečių kiekio. Tokiu būdu žengti pirmus žingsnius sugrąžinant piliečių daugumos įtaką priimant įstatymus ir tiesioginį Tautos valios įgyvendinimą padaryti neginčytinu. Pasekmėje Lietuvoje galbūt dažniau vykdomi plebescitai ne tik sudarytų galimybę patiems piliečiams tapti šeimininkais šalyje, bet ir sugrąžintų žmonių pasitikėjimą savimi, ūgdytų patriotiškumą, netiesiogiai prisidėtų prie emigracijos mastų stabdymo. Mes siekiam, kad  pakaktų 100 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių reikalavimų privalomosios visuotinės apklausos surengimui.

 

Keli keistoki pavyzdžiai iš sąlyginai “referendumų” šalies Šveicarijos. 2008-ų metų birželio 1 dieną vyko plebescitas „Dėl propagandos uždraudimo“ – (nepritarta); 2008-ų metų vasario 24 dieną – „Prieš karinių lėktuvų triukšmą turistų lankomose vietose“ – (nepritarta); 2018-ų metų lapkričio 26 tauta sprendė ar „Ūkininkai, auginantys karves su ragais turi gauti kompensacijas“? – (nepritarta). Šveicarai akivaizdžiai patvirtina, kad liaudis gali spręsti ne tik tokius strategiškai svarbius klausimus, kaip savo nacionalinių pinigų arba imigrantų įsileidimo klausimai. Dėka santykinai lengvai įgyvendinamos daugumos valios, Šveicarijos įstatymų leidėjai ir lobistai negali įstatymuose įtvirtinti piliečiams nepalankių nuostatų. Tikėtina todėl ši įvairias tautas vienijanti valstybė  ne tik viena turtingiausių, bet ir pilietiškai darniausia pasaulyje! Kodėl mūsuose toks būdas turi būti tik butaforinis?

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos (pagrindinio įstatymo) 2-ojo straipsnio nuostatas suverenitetas, t.y. teisė savarankiškai spręsti valstybės vidaus gyvenimo klausimus, nustatyti reikalavimus užsienio politikai, priklauso Tautai. 4-as straipsnis skelbia, kad šią savo galią Tauta įgyvendina tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Kaip Tautos valia yra iškraipoma per „demokratiškai išrinktus savo atstovus“ arba kaip ją vengia vykdyti Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė bei Teismai, aiškinti nereikia. Spalvingų pavyzdžių iš savo gyvenimo patirties per pastaruosius 28-rius metus rasime kiekvienas. Visa tai galop nulemia mūsų – paprastų piliečių, gerovę, papročius, teisinį ir socialinį saugumą, emigraciją bei valstybės likimą. Mums, mūsų pačių vardu, sukuriami sunkumai ir jų „šalinimas“ vykdomas mūsų pačių sąskaita per nuolat keičiamus įstatymus, mokesčių ir reikalavimų didinimą.

Vienintelė Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta priemonė piliečiams tiesiogiai įgyvendinti savo valią apibrėžta 9-ajame straipsnyje: piliečiai turi galimybę surengti referendumą, kai surenkama 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių parašų. Valdančiajai daugumai tarnaujantys statistai skelbia, kad Lietuvoje šiuo metu gyvena 2,5 milijono žmonių. Su prielaida, kad visi jie turi rinkimų teisę, 300 tūkstančių reikalavimų slenkstis siekia 12% lygį. Šveicarijoje reikalavimų kartelė neviršyja 1,6 %. Įgyvendinus 100 tūkstančių reikalavimų skaičių, mūsuose bus pasiektas 4% lygis. Tačiau referendumo surengimas Lietuvoje liks ženkliai keblesnis nei Šveicarijoje – šveicarams 100 tūkstančių reikalavimus patvirtinančių parašų surinkimui atseikėjama 18 mėnesių, Tuo metu Lietuvoje tam skiriama tris kartus mažiau, t.y. 6 mėnesiai!

                 Kiek kainuoja referendumas valstybei? 2019m. planuojama, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės, kainuos 2 mln. eurų. Vidutiniškai vienam statistiniam gyventojui tenka po 80 euro centų (2mln. eurų / 2,5mln. ). Ar už nepilną puodelį kavos esate pasiryže leisti plėšikauti “valdžiažmogiams”?

                 Ar ne per mažas 50 tūkstančių reikalavimo lygis? Ar neatsiranda grėsmė, kad sudominta mažuma „prastums“ daugumai nepalankų įstatymą? – nuo parašų, patvirtinančių piliečių reikalavimą surengti plebescitą skaičiaus priklauso tik referendumo būdu sprendžiamų visuomenei svarbių klausimų skaičius. Pačio sprendimo priėmimo sąlygos, kai apklausoje turi dalyvauti aritmetinė dauguma rinkėjų ir aritmetinė dauguma dalyvavusiųjų turi pasisakyti už – nesikeičia. Kuo daugiau visuotinų apklausų, tuo daugiau svarių rinkėjų nuomonių pareiškiamos “išrinktiesiems”, tuo jiems aiškiau, kaip balsuoti Seime, dirbti Vyriausybėje, tarnauti įstaigose. Jeigu per metus būtų bent 10 referendumų (panašiai kaip Šveicarijoje), tai mokesčių mokėtojams atseitų apie (0,8€x10=) 8 eurus! – vieni neprabangūs pietūs kavinėje. Praradimas ne didelis. O kokia grėsmė? – artėti prie Šveicarijos pragyvenimo lygio … 😉

   Šįuos bei kitus samprotavimus, žinias saugokime ir kaupkime … Sėkmingai surinku reikalingą piliečių reikalavimų kiekį, laukia sekantis “kovos kėlinys” su “sistemine purvasklaida”, kurio metu visaip bandoma sumenkinti mūsų pasitikėjimą savo jėgomis. Žinios ir tinkamas pasirengimas leis nepasiduoti klaidinimams! Lietuviai visais laikais buvo ir bus viena iš atsakingiausių pasaulio Tautų!

Trumpa ištrauka iš Lirtuvos Respublikos Konstitucijos. Konstitucija – tai pagrindinis valstybės įstatymas.

1 straipsnis Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

5 straipsnis Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

6 straipsnis Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

7 straipsnis Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

8 straipsnis Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.

9 straipsnis Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas. Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę. Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

[…]

38 straipsnis. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę […] Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Piliečių parašų rinkimo lapus rasite:

Būtina turėti asmens tapatybės kortelės arba paso numerį, asmens kodas netinka.

Galima pasirašyti ir elektroniniu būdu, bet kartais stringa sistema: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos

Daugiau žinių apie parašų rinkimo ir pasirengimo “100 tūkstančių referendumui” eigą ieškokite tinklapyje

ltreferendumas.lt

This Post Has One Comment

  1. Juozapas Parniauskas

    Pritariu parašyto mintimis referendumas būtinas nes taip toliau negalima, kad taip įžūliai plėsikautu ir kuo greičiau! 🥰🥰🥰

Parašykite komentarą