Praėjusio savaitgalio šeštadienį Šiaulių pakraštyje esančioje sodyboje įvyko “100 tūkstančių” referendumo šalininkų, Lietuvos likimui neabejingų visuomenininkų ir pilietinių susivienijimų atstovų sueiga.

 

Nepaisant skirtingų veiklos sričių ir skirtingų ketinimų, kaip  žmogaus prigimtinės ir pilietinės lietuvių teisių gynimas, sveikata ir prigimtinės aplinkos pažangi raida, tautiškumas, darnūs darbdavių ir darbuotojų santykiai, atskiros verslo sritys, pomėgiai, nepriklausoma žiniasklaida bei daugelis kitų, pasisakymų ir karštų ginčų dėka papyko išgryninti bendras vertybes, kurių vardan dera veikti  išvien, bendrus ir dėsnisngus veiklos būdus.

  • Žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių viršenybės;
  • Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir joje įtvirtintų nuostatų absoliučios viršenybės Lietuvos erdvėje;
  • Prigimtinė šeimos sąvokos, kuri gali būti kildinama tik iš laisva valia sudarytos vyro ir moters sąjungos;
  • Abipusiškai našių ir draugiškų santykių su kaimyninėmis šalimis

bus įgyvendinamos visuotinio privalomojo referendumo būdu. Tikslai ir ketinimai, jų  tiesioginio-betarpiško įgyvendinimo eiliškumas bus keičiami tik bendrai susitarus.

Pasitarime negalėję dalyvauti arba ketinantys ateityje patalkinti susivienijimai gali kreiptis elektroniniu paštu info@ltreferendumas.lt . Artimiausia sueiga numatoma rugpjūčio 28 d. 11 val. Vieta bus tikslinama tik tiems, kas kreipsis su ketinimu dalyvauti veikloje ir tik su pilietinio susivienijimo valdymo organo pavedimu.

Bendros veiklos darnumui ir darbų pasiskirstymui pasitarimuose pilietiniai susivienijimai skyrė iki dviejų atstovų.

Reikšminga pasitarimo laiko dalis buvo skirta įvykių po rugpjūčio 10 d. priekaišto “Privalomajam skiepijimui” sueigos nagrinėjimui ir tyrinėjimui. Nuspręsta atlikti “Jungtinį tyrimą” pasitelkiant įgudusius ikiteisminio tyrimo žinovus, teisininkus, Lietuvos ir užsienio žmogaus bei pilietinių teisių visuomeninius gynėjus.

Visi priekaištų ir susiremimų su viešosios tvarkos palaikymo pajėgomis įvykių liūdininkai, žmonės galintys pateikti tyrimui reikšmingų žinių, dalykinių ir daiktinių įrodymų, įkalčių, vaizdo ir garso įrašų, kviečiami kreiptis elektroniniu paštu info@susitelkimas.lt . Žinių tiekėjo slaptumas užtikrinamas ir laiduojamas remiantis  Lietuvos visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis.

Parašykite komentarą