2o21-05-19 SUSITELKIMO atstovė dr. Nendrė Černiauskienė sąšaukos žiniasklaidai metu pranešė apie ketinimą artimiausiu susitelkimas.lt tinklapyje pasidalinti asmeninio reikalavimo tarnyboms arba žinyboms pateikti žinias apie sukauptus asmens  duomenis ruošiniu.

Tokia teisė gauti žinias ir prievolė tarnyboms ir žinyboms pateikti jas yra įtvirtinta Lietuvos respublikos Konstitucijoje bei patikslinta “Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme”.

Skaitytojus ir tinklapio žinių sekėjus prašome suvokti, kad teisinių raštu bei patarimų rengimas reikalauja ženklaus laiko, pajėgų ir piniginių sąnaudų. Todėl prašome ne tik pasinaudoti savanorišku SUSITELKIMO šalininkų geranoriškumu, bet ir pagal išgales paremti mūsų veiklą teisinės Lietuvos piliečių paspirties rengimui.

Paramai skirtą auką galite pervesti į 

Asociacijos “Lietuvos Visuomenės Taryba” Kodas 304973418 Atsiskaitomąją sąskaitą LT22 7300 0101 5735 5388 „Swedbank“ AB SWIFT kodas HABALT22 . 

Kad Jūsų tikslinė auka pasiektų teisininkų kuopelę, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti “auka TPPR” (t.y. auka teisiniės pagalbos ir patarimų rengimui). Skliausteliuose esamo įrašo rašyti nereikia.

 

This Post Has One Comment

Parašykite komentarą