Spaudos konferencija vyks 2021-04-30 d. 11 val.

LR Seimo Spaudos konferencijų salėje II-me aukšte .

Dėl “pandemijos” vietų skaičius salėje ribotas.

Sąšaukos žiniasklaidai tiesioginį laidavimą galėsite  stebėti čia:

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=276057  

– prašome DALINTIS.

 

Ar pavogta mūsų laisvė?

2021 m. balandžio 30 d. 11 val. Seimo nario Valdemaro Valkiūno, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Broniaus Genzelio, Lietuvos liaudies partijos l.e.p. pirmininko Tauro Jakelaičio, tautos telkimo derybų platformos „Susitelkimas“ atstovės dr. Nendrės Černiauskienės, verslininko, visuomenininko, alternatyvios žiniasklaidos iniciatoriaus Antano Kandrato, disidento Pranciškaus Valicko pranešimas spaudai dėl Laisvės partijos legitimumo po vykusių 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Laisvės partijos išpuolių prieš asmenis, šeimas ir žodžio laisvę.

Filosofinė laisvės samprata, laisvės žodžio turinio ir Lietuvos Nepriklausomybės išsaugojimo svarba šių dienų kontekste. „Atsigręžus atgal, į šį laikmetį bus didelė gėda“ – teigia Signataras Bronius Genzelis.

Valdemaro Valkiūno nuomone kalbėti apie Laisvės partijos legitimumą tiek Seime, tiek Lietuvos teritorijoje reikia nuolat. Šis klausimas buvo keliamas ir iš Seimo posėdžių salės tribūnos, o jį uždavus Seimo nariui V.Valkiūnui buvo inicijuotas Etikos ir procedūrų komisijos tyrimas, kuris pasibaigė Laisvės partijos atstovų skundo iniciatyvininkų labai mažai nušviestu viešai, bet visišku pralaimėjimu (https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1356823/valkiuno-komentarai-apie-pideralizacija-pripazinti-nepazeide-pagarbos-zmogui-principo ). Seimo nario V.Valkiūno nuomone – turime ginti silpniausią grandį – vaikus, o dabar – ir šeimą, žodžio laisvę, atriboti nuo globalistinės griaunamosios propagandos mokyklines programas.

Lietuvos liaudies partijos ir jos l.e.p. pirmininko Tauro Jakelaičio principinė pozicija – Laisvės partija į rinkimus pateko neteisėtai, pažeidžiant Rinkimų įstatymą. Tai viešai, Seimo Spaudos konferencijoje (https://www.youtube.com/watch?v=yk6m8emN-9c ) paliudijo keletas asmenų, tame tarpe žiniatinklininkas Antanas Kandratas. Dėl Laisvės partijos legitimumo rinkimuose Vyriausioji rinkiminė komisija tik atsirašinėjo popieriais, Administracinis teismas atsisakė nagrinėti, o Generalinė prokuratūra nepateikė jokio viešo pranešimo ar pranešimo Lietuvos liaudies partijos iniciatyva pradėtam ikiteisminiam tyrimui, arba tokį pranešimą nuslėpė. Vyriausioji rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė viešai paskelbė, kad vykstant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams galima pažeidinėti LR Seimo rinkimų įstatymą (https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/2020-m-spalio-16-d-11-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-lietuvos-visuomenes-tarybos-valdybos-pirmininko-dr-zigmo-vaisvilos-spaudos-konferencija-seime-seimo-rinkimu-imitacija/ ).

Tautos telkimo derybų platformos „Susitelkimas“ atstovė dr. Nendrė Černiauskienė, teisininkė, apžvelgs politizuojamą disidento PranciškausValicko baudžiamą bylą, inicijuotą Laisvės partijos, 2020 m. Seimo rinkimų metu. Akivaizdu, kad Laisvės partija braunasi į teismų nepriklausomumą spręsti, siekia pasiekti pavyzdinio teismo sprendimo ir sudaryti galimybę ateityje užtildyti bet kokius nepatogius asmenis, išsakančius kritiką jų ir peršamo globalizmo turiniui. Susitelkimas kviečiame jungtis antisistemines partijas, judėjimus ir savarankiškus politinius tautinius veikėjus – susitelkti veikti kartu – saugant tautines, tradicines, paprotines ir bendražmogiškas vertybes, Lietuvos Respublikos Konstitucines nuostatas.

Pranešėjai kviečia spaudos konferencijoje dalyvauti antisisteminėmis besivadinančias politines partijas, judėjimus ir organizacijas ir pasisakyti dėl neatidėliotino tautos referendumo būtinumo. Norintys dalyvauti Spaudos konferencijoje, užduoti klausimus ar pasisakyti kviečiami registruotis čia – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeswJlLEAf7m-YQNd-GDz6xsGzWM-1I566jdBznM_uPQt3oNg/viewform Primename, vietų skaičius ribotas.

This Post Has One Comment

  1. Rita

    Dekokime žmonėms, kurie susigaudo situacijoje, nes tai ne tik supratimo, bet drąsos.sazonrs ir sąmoningumo reikalas. Tautos didelė dalis neturi interneto, išmaniųjų telefonų, tad visiškai yra suklsisinta sisteminės žiniasklaidos ir gyvena tamsoje. Aciy Jums 🙏🙏🙏Mūsų šalis gilioje krizėje, o žmonės pasmerkti vergų statusui.

Parašykite komentarą