2021 m. kovo 12 d. SUSITELKIMAS išplatino kvietimą TELKTIS tautinius judėjimus, susivienijimus ir nesistemines partijas. Tokiu būdu bus sukurta galimybė  tariantis ir bendromis pastangomis rasti sprendimą dėl Lietuvos ir Tautos ateities. Kviečiama  įgalioti ir siųsti atstovus arba pasitikėjimą įgijusius asmenis, visuomeninius ir bendruomeninius veikėjus.

Pirmuosiuose nuotoliniuose susitikimuose dalyvavo 3-jų partijų ir 4 judėjimų atstovai. Nebejingi sumanymui žmonės išsakė lūkesčius derybose sulaukti dar 8 susivienijimus, daugiau kaip 19 nepartinių piliečių, daugiau kaip 16 žiniasklaidos srautų-kanalų.

Nepaisant ribotų susisiekimo ir bendravimo galimybių nuotoliniu būdu susitarta dėl pamatinių bendros veiklos vertybių sričių ruošinio:

Pareiškimas apie SUSITELKIMO veiklos vertybes

SUSITELKIMAS, siekia sutelkti dorus, tautiškus, Tėvynę mylinčius Lietuvos piliečius bei jų susivienijimus, kurie pripažįsta ir skelbia savo vertybėmis šias nuostatas-teiginius:

 1. Dora – aukščiausias žmogaus gyvenimo prasmės matas. Doras žmogus siekia gėrio savo artimajam, savo bendruomenei, tautai, valstybei, darnos su žmonija ir gamta. Dora turi tapti politikos, teisės, ūkio ir visuomenės santykių pamatu.
 2. Asmenybė – visuomenės ir žmonijos variklis. Asmenybės vertę sąlygoja indėlis į bendrojo gėrio kūrybą. Jos laisvė tiesiogiai susijusi su atsakomybe, teisės – su pareigomis.
 3. Šeima – vyro ir moters sąjunga, valstybės kertinis akmuo, kurioje žmogus gimsta ir tampa asmenybe. Šeimų gerovė, saugumas ir gausėjimas – pagrindinė Tautos išlikimo sąlyga.
 4. Tauta – kultūros lopšys ir valstybės esmė. Tautiniai savitumai – prielaida žmonijos pažangai.
 5. Savarankiškumas – valstybės piliečių valios išraiška ir patikimiausias būdas užtikrinti bendrąjį gėrį-labą. Aukščiausia teisė valstybėje – Konstitucija. Įstatymų ir poįstatyminių aktų turinys negali prieštarauti Konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms. Lietuvos aukščiausia valdžia t.y. suverenas priklauso piliečiams, įgyvendinantiems savo valią per referendumus, renkantiems valdžią nuo seniūnų iki Seimo bei Prezidento, atstatantiems teisingumą teismuose per tarėjus ir prisiekusiuosius.
 6. Visuomeninė vienybė – esminė prielaida teisingam viešojo labo paskirstymui valstybėje. Valstybė valdo strateginės paskirties įmones, valstybės iždą – nacionalinį banką, nacionalinį atsiskaitymo vienetą. Vykdo pinigų monetarinę politiką per perkamosios galios pririšimą prie šalies viduje sukuriamo bendro prekių ir paslaugų krepšelio vertės. Mokesčių lygis nustatomas pažangia-progresine tvarka, pagal kiekvieno mokėtojo galimybes. Stipresniųjų pareiga išmintingai remti silpnesniuosius.
 7. Tarptautinis teisingumas – doros išraiška ir darnos pagrindas santykiuose tarp skirtingų tautų ir valstybių. Kiekviena tauta turi teisę gyventi savo prigimtinėje erdvėje-tėvynėje ir užtikrinti valstybės pažangą.
 8. Tarptautinis bendradarbiavimas ir saugumas – tai tautų ir valstybių įsitikinimus ir labą atitinkanti veikla. Sąjungų kūrimas negali prieštarauti tautų ir valstybių savarankiškumui ir grindžiamas bendra veikla, kaip atsaku į iššūkius ir grėsmes.
 9. Lietuvos Respublikos valstybinė kalba – lietuvių kalba.
Nuotolinė večija

Šis ruošinys teikiamas viešam bendraminčių ir bendražygių svarstymui iki balandžio 17 dienos!

Savo pastabomis, įžvalgomis, sumanymais ir pasiūlymais prašome dalintis čia arba rašyti į susitelkimas@gmail.com .

2021.04.15 d. prasideda BENDRI visuomeninių-bendruomeninių kuopelių pasitarimai. Pageidaujantys dalyvauti pakvietimo turėtų teirautis el. paštu vienytis@susitelkimas.lt

Neformalaus judėjimo SUSITELKIMAS večijos (susitikimai po ąžuolais) čia – https://www.youtube.com/…/UCaFGil3fzcyQBlfwhPUQ6ZA/videos

SUSITELKIMO veidaknygė (feisbuko puslapis) – visuomenei reikštis – https://www.facebook.com/groups/1868418069955853

SUSITELKIMO branduolio veidaknygė (feisbuko puslapis) – darbų pristatymas – https://www.facebook.com/Susitelkimo-branduolys…

Telegram`oje – t.me/susitelkimas

www.susitelkimas.lt

This Post Has 3 Comments

 1. Juozapas Parniauskas

  Šaunu Arai!

 2. Gražvydas Januškevičius

  Pritariu visiems punktams ,bet 7 ir 8 yra gražūs , idealistiniai ir nekonkretūs. Nėra aiškaus požiūrio geopolitine prasme – į buvimą NATO organizacijoje. Manau ,kad ,,neutralitetas ” reiškia labai greitą grįžimą į 1940 metus . Nepasisakius šiuo klausimu, valdžiai suteikiama galimybė pastoviai šantažuoti šį judėjimą.

  1. Aras

   Buvimas Šiaurės šalių karinėje sąjungoje nėra vertybių sritis. Tai priemonė arba būdas užsitikrinti pasirinkto pažangos būdo saugumą. Pamėginkime atskirti dievo dovaną nuo kiaušinienės. Kai svarstysime saugumo užtikrinimo būdus, galėsim nagrinėti ir šio pasiūlymo privalumus, trūkumus, galimybes bei sukeliamas grėsmes. Dėkui už nuomonę. Ji perduota derybininkų kuopelei.

Parašykite komentarą