• Post author:
  • Post category:Žinios

   

     Gerbiami bendražygiai ir bendraminčiai, mes nesiruošiam verkšlenti ir kaulyti pas Jus aukos. Šiuo rašiniu ketiname žinantiems priminti, o nežinantiems pranešti apie galimybę piliečiams savo nuožiūra skirti 0,6 nuošimčio (-%) nuo už praėjusius “finansinius metus” į valstybės iždą (biudžetą) sumokėto “Gyventojų pajamų mokesčio” (-GPM) sumos pasirinktai politinei partijai. Nemaišykime šios teisės su kitomis galimybėmis savo nuožiūra 1,2 nuošimčio GPM paremti pasirinktas nevyriausybines arba kitas ne pelno siekiančias organizacijas bei 0,6 nuošimčio paremti pasirinktą profesinę sąjungą. Bendra išraiška politines partijas, nevyriausybines organizacijas ir profesines sąjungas piliečiai savo nuožiūra gali remti 2,4 nuošimčiu nuo praėjusių finansinių metų bėgyje sumokėto GPM.

Svarbu suvokti – jei Jūs neapsispręsite patys paskirti minimą GPM dalį Jūsų įsitikinimus, pasaulėžiūrą, vertybes ir siekius įgyvendinančiai politinei partijai, šios lėšos nepriklausomai nuo mokesčių mokėtojo lūkesčių, vis tiek yra skiriamos politinių partijų rėmimui. Tik šiuo atveju jos yra paskirstomos tarp tėvynės pardavėjų sąjungos ir jos liberastiškų palydovų. Tai savotiška lygiagretė su rinkimų į savivaldos Tarybas, Seimą arba ES Parlamentą eiga. Jei dalyvauji rinkimuose, įtakoji savo valios įgyvendinimą. Jei nedalyvauji – sprendimus, kokia bus šalies raida, priima rinkimuose dalyvavusios mažumos “demokratiniu būdu išrinkti atstovai”.

Lietuvos liaudies partija šiuo metu yra vienintelė, kuri nuosekliai rėmė ir remia SUSITELKIMO veiklą ir siekius. Tik ji suteikė mūsų neformaliam ir viršpartiniam pilietiniam judėjimui galimybę iškelti savo kandidatus į Seimą 2020 metų rinkimuose. Liaudininkai visakeriopai remia “100 tūkstančių referendumo” sumanymą, kad tiesiogiai ir betarpiškai galėtume įgyvendinti Tautai priklausantį suvereną, t.y. galimybę nurodyti valstybės tarnautojams ir žinyboms kaip vykdyti veiklą vidaus ir išorės politikos srityse. Tai tik keli, mūsų manymu, reikšmingiausi paskutinio meto LLP pilietinio susivienijimo darbai. Ir nuo Jūsų valios priklausys ar liaudininkai sugebės atstovauti Jus artėjančiuose Savivaldos Tarybų rinkimuose.

      Kiekviena politinė partija, kuri ketina plėsti ir gilinti savo veiklas, neišvengiamai susiduria su žmogiškųjų ir piniginių išteklių stokos reiškiniu. Gyvename tokioje santvarkoje, kurioje “net arklys arklio dykai nekaso”. Vertę turi viskas: būstinės patalpų panauda ir jų išlaikymas, įranga, patalpos susirinkimams, sueigoms, pasitarimams, apskaitos tvarkymas, domenas, hostingas, kitos sklaidos ir jos priežiūros išlaidos. O kur dar suvažiavimai ir rinkimų politinių kampanijų rengimas, savo valstybės valdymo žinovų ugdymas.

     Nors prieš kiekvienus rinkimus mūsų politinėje padangėje randasi vis naujų parijų arba esamos “senmergės” keičia “sukneles bei pavardes”, iki šiol SUSITELKIME neatsirado nuožmesnio ir patikimesnio bendražygio nei LLP. Stebint įvykius iš šalies, klostosi įvaizdis, kad nauji dariniai steigiami tik tam, kad “skaidyti ir valdyti”. Tikėtina – artimiausiu metu ši aplinkybė nepasikeis. Todėl sisteminių varžovų visakeriopai dergiamos ir gniuždomos partijos galimybė veikti ir paremti pilietinės valios įgyvendinimą priklauso nuo mūsų apsisprendimo ir patikimumo. Pradėkite įgyvendinti savo pilietinę valią nuo paramos politinėms partijoms skyrimo.

Taigi: pagal įstatymų nuostatas Lietuvos piliečiai turi teisę apsispręsti kuriai politinei partijai skirti dalį sumokėto GPM. Tai dar viena galimybė iki š.m. gegužės 2 d. balsuoti, tik šį kartą sekančiu būdu:

Tinklapių naršyklėje atverkite

Mano VMI svetainę

 
 
 
Raudonai apibrėžtoje srityje pasirinkite Jums prieinamą pasijungimo būdą.

3. Papuolę į elektroninio deklaravimo sistemą skirtuke “DEKLARAVIMAS” trečiuoju veiksmu pasirinkite galimybę “Pildyti formą”.

4. Langelyje “Formos kodas” įrašykite FR0512 .

5. Spustelėjus mygtuką “Filtruoti” atsivers prašymo ruošinys .

6. Spustelėję “Formos pildymo tiesiogiai portale” simbolį, pasinaudosite patogiausiu ir patikimiausiu valios pareiškimo būdu.

 

7. Pasirinkite mokestinį laikotarpį už 2021-uosius metus;

8. 7S langelį pažymėkite varnele spusteldami ant jo kairiuoju pelės mygtuku;

9. Langelyje “E1” pasirinkite 1-eto reikšmę;

10.Langelyje “E2” įrašykite 302500733 ;

11. Langelyje “E3” įrašykite “PARAMA PARTIJAI”;

12. Langelyje “E4” įrašykite reikšmę 0,6 ;

13. Langelyje “E5” galite pasirinkti paramos skirimą LLP iki 2025-ųjų metų;

 14. Ir paskutiniuoju veiksmu neužmirškite pele spustelti ant nuorodos “Pateikti deklaraciją”

Nuoširdžiai dėkojame už pasitikėjimą.

“Viskas Tautos labui!”