• Post author:
  • Post category:Žinios

Lietuvos liaudies partija šiuo metu yra vienintelė, kuri nuosekliai rėmė ir remia SUSITELKIMO veiklą ir siekius. Tik ji suteikė mūsų neformaliam ir viršpartiniam pilietiniam judėjimui galimybę iškelti savo kandidatus į Seimą, kad tiesiogiai ir betarpiškai galėtume įgyvendinti suvereną, t.y. galimybę nurodyti valstybės tarnautojams ir žinyboms kaip vykdyti veiklą vidaus ir išorės politikos srityse. 

Nors prieš kiekvienus rinkimus mūsų politinėje padangėje randasi vis naujų parijų arba esamos “senmergės” keičia “sukneles bei pavardes”, iki šiol SUSITELKIME neatsirado nuožmesnio ir patikimesnio bendražygio nei LLP. Stebint įvykius iš šalies, klostosi įvaizdis, kad jos steigiamos tik tam, kad “skaidyti ir valdyti”. Tikėtina – artimiausiu metu ši aplinkybė nepasikeis. Todėl sisteminių varžovų visakeriopai dergiamos ir gniuždomos partijos galimybė veikti ir paremti pilietinės valios įgyvendinimą priklauso nuo mūsų apsisprendimo ir patikimumo.

Kasmet 0,6 nuošimčio nuo į valstybės iždą surenkamo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos yra skiriama politinių partijų paramai. Ar šios lėšos, mums neapsisprendus, teks “tėvynės pardavėjų sąjungai” ir liberastiškiems jos palydovams, ar mūsų bendraminčiams, galite nuspęsti patys. Pagal įstatymų nuostatas Lietuvos piliečiai turi teisę apsispręsti kuriai politinei partijai skirti dalį sumokėto GPM. Tai dar viena galimybė iki š.m. gegužės 3 d. balsuoti, tik šį kartą sekančiu būdu:

Tinklapių naršyklėje atverkite

Mano VMI svetainę

 
 
 
Raudonai apibrėžtoje srityje pasirinkite Jums prieinamą pasijungimo būdą.

3. Papuolę į elektroninio deklaravimo sistemą skirtuke “DEKLARAVIMAS” trečiuoju veiksmu pasirinkite galimybę “Pildyti formą”.

4. Langelyje “Formos kodas” įrašykite FR0512 .

5. Spustelėjus mygtuką “Filtruoti” atsivers prašymo ruošinys .

6. Spustelėję “Formos pildymo tiesiogiai portale” simbolį, pasinaudosite patogiausiu ir patikimiausiu valios pareiškimo būdu.

 

7. Pasirinkite mokestinį laikotarpį už 2020-uosius metus;

8. 7S langelį pažymėkite varnele spusteldami ant jo kairiuoju pelės mygtuku;

9. Langelyje “E1” pasirinkite 1-eto reikšmę;

10.Langelyje “E2” įrašykite 302500733 ;

11. Langelyje “E3” įrašykite “PARAMA PARTIJAI”;

12. Langelyje “E4” įrašykite reikšmę 0,6 ;

13. Langelyje “E5” galite pasirinkti paramos skirimą LLP iki 2024-ųjų metų;

 14. Ir paskutiniuoju veiksmu neužmirškite pele spustelti ant nuorodos “Pateikti deklaraciją”

Nuoširdžiai dėkojame už pasitikėjimą.

“Viskas Tautos labui!”