• Post author:
  • Post category:Žinios

2021 m. vasario 11 dieną turėjo tęstis baudžiamosios bylos prieš Zigmą Vaišvilą nagrinėjimas.
Išvakarėse Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino, kad posėdis vyks. Tačiau posėdyje teisėjas
Mindaugas Striaukas paskelbė, kad neturi bylos medžiagos, ir atidėjo nagrinėjimą iki kovo 18
dienos. Sausio 14 dienos posėdis buvo atidėtas karantino pretekstu.
Prokurorė Rasa Bekišienė taip skubino šią baudžiamąją bylą, kad perdavė ją teismui teismui
nepranešus Zigmui Vaišvilai apie įtarimus ir neįteikus jam kaltinamojo akto. Tačiau įsukta mašina
stoja. Kodėl?
Panašu, kad bijoma šios bylos nagrinėjimo. „Kaltinamasis“ Zigmas nori jos nagrinėjimo, o jie jau
nebenori. Tad ko gi bijoma? Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas net du policijos ekipažus
išsikvietė į pagalbą, kad neįleistų žiūrovų į „to Zigmo“ posėdį. Norinčius pateikti į teismo pastatą
viduje stabdė trys teismo darbuotojai ir du policininkai. Dar du policininkai laukė mašinoje lauke.
O ko gi taip bijoma? Matyt, reikia kažką sugalvoti, kaip pasiteisinti, kodėl baudžiamojoje byloje dėl
buhalterinės apskaitos tvarkymo be teisinio pagrindo surinkta 150 GB elektroninių dokumentų, kurių
didžioji dauguma – ne apskaitos dokumentai, bet duomenys apie Zigmo Vaišvilos, jo šeimos narių,
draugų, pažįstamų asmeninį ir visuomeninį, politinį gyvenimą. Ir visa tai neapsižiūrėjusi tyrėja
Janina Grinevič net pasirašytinai perdavė tam Zigmui!
2020 m. lapkričio 13 dienos teismo posėdyje prokurorė Rasa Bekišienė įžūliai melavo, kad šių įrodymų
byloje nėra, tą patį aiškino ir teisėjas Mindaugas Striaukas.
Tačiau tas nepribaigtas Zigmas dar kartą pasirašytinai gavo tų pačių dokumentų kopijas – jau iš Vilniaus
apygardos teismo, kuriame trumpam ši byla buvo atsidūrusi.
Ką dabar pasakysite, prokurore Rasa Bekišiene? Primityvus melas nebepadės. Ir dangstymasis policija.
Tačiau ir policija gali nebeišgelbėti. Iki pasimatymo, prokurore Rasa Bekišiene, kovo 18 dienos posėdyje.
Tikiuosi, nesidangstysite nuotoliniu bendravimu, kaip tai darėte šiandien.
O su policijos pareigūnais, kurie mums išėjus iš teismo taip pat iš ten pasišalino, po posėdžio maloniai
pabendravome, jie neprieštaravo jų ekipažų nufotografavimui. Atminčiai.

Zigmas Vaišvila.

2021-02-11