Pastovią ugdančią ir tobulinančią reikšmė turinčios žinios ir patirtys pagal sritis.