SUSITELKIMO

večijų (-sueigų) vaizdo įrašus galite rasti čia:

SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl taip vadinamos COVID-19 "vakcinos"

 

SUSITELKIMO
neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų
ir politinių partijų susivienijimo ir SUSITELKIMO medikų
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt , el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos
FB Lietuva VESK

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt    

Kopija

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius
El.p.: generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Žiniasklaidos priemonėms

 

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui

2021 m. vasario 25 d., Lietuva

Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, kartu su klinikiniais mokslininkais, teisininkais, biologais, gydytojais-praktikais aptarėme ir išdiskutavome gausią pasaulinės praktikos informaciją apie vakcinas. Įvertinę pačių vakcinų gamintojų informaciją, išstudijavę gausią informaciją iš Pasaulio šalių mokslininkų apie vakcinų sudėtį, gamybos technologijas, kontraindikacijas, pašalinius poveikius:

I. REIKALAUJAME viešai paaiškinti, bei pateikti atsakymus (žr.plačiau):


SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl prigimtinio atsparumo palaikymo ir ugdymo pandemijos metu


SUSITELKIMO 

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų  susivienijimo,
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt, el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt 

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos 

FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com 

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REIKALAVIMAS 

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui 

2021 m. sausio 28 d., Lietuva 

PASIRAŠO gydytojai-praktikai: 

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgLbDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url )

PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai:

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsfSEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform?usp=pp_url )

 

Vaizdo įrašą iš SUSITELKIMO večijos galite rasti čia: https://youtu.be/wUEpYnFdzJ4

 SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl vakcinavimo saugumo garantijų - 2020.12.18

 

 

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų

ir politinių partijų susivienijimo

FB Susitelkimas, el.p.:  susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

 

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos

FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

 

Lietuvos Respublikos Seimui

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva

El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva

El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva

El.p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 

Lietuvos Respublikos Prezidentui

2020 m. gruodžio 18 d., Lietuva

 

Susitelkimo ir Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos organizuotose visuomenės atstovų ir gydytojų diskusijose 2020 m. gruodžio 10 ir 17 dienomis  dėl COVID-19 vakcinų saugumo, jų sudėtinių dalių pateikimo, lydimojo rašto apie kontraindikacijas vakcinacijai ir paskiepytų žmonių stebėsenos užtikrinimo iškelti tokie reikalavimai:

 1. Įteisinti laisvos valios pasirinkimą dėl vakcinavimo, apsaugant nuo segregacijos asmenis, atsisakiusius skiepytis.
 2. Sustabdyti planuojamą visuotiną Pfizer ir BioNTech sukurtos vakcinos panaudojimą Lietuvoje dėl to, kad ji nebuvo ištirta Rytų ir Centrinės Europos valstybėse, o tik JAV, Vokietijoje, Turkijoje, Pietų Afrikoje, Brazilijoje ir Argentinoje. Pirmąsias šios vakcinos dozes panaudoti apdraustiems savanoriams, būtina tvarka stebint vakcinavimo pasekmes.
 3. Supažindinti visuomenę su skirtingų gamintojų vakcinomis, jų sudėtimis, veikimo būdais, sertifikatais, lydraščiais dėl galimų kontraindikacijų sveikatai, privalumais bei trūkumais ir sudaryti galimybę pasirinkti norimą vakciną.
 4. Užtikrinti gydymo įstaigų ir medicininio personalo, kuris atliks vakcinavimo procedūras, veiklos teisėtumą bei žalos sveikatai ir medicininį draudimą vakcinos gamintojo/pardavėjo arba valstybės lėšomis.
 5. Nesudaryti pirkimo sutarties su vakcinos pardavėju be vakcinos gamintojo rašytinių įsipareigojimų prisiimti atsakomybę už vakcinos sukeltas pasekmes pasiskiepijusių sveikatai.
 6. Viešai patvirtinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitas institucijas, dalyvaujančias COVID-19 vakcinų sertifikavime, pateikti sprendimų priėmimuose dalyvavusių ekspertų patirtį, vardus ir pavardes, sąsajas su farmacijos kompanijomis, nurodant kitus viešus ir privačius interesus pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą tvarką.
 7. Paviešinti atliktus tyrimus, ekspertų nuomones ir sprendimus dėl atskirų visuomenės grupių, ypač senjorų ir vaikų, saugaus skiepijimo ir galimų pasekmių, valstybei prisiimant ilgalaikę atsakomybę – ne mažiau kaip 30 metų.
 8. Sudaryti nepriklausomą vakcinavimo pasekmių stebėjimo komisiją, kuri būtų valstybės lėšomis aprūpinta reikalinga materialine baze, įskaitant narių atlyginimus, kauptų duomenų bazę, numatyti tokios komisijos veiklos reglamentą, įgalinantį viešinti atliktą darbą ne rečiau kaip kas dvi savaites.
 9. Parengti reglamentą, statistikos skaičiavimo ir teisinius įrankius, leidžiančius stabdyti vakcinavimo procesą, jei pasireiškė sveikatos komplikacijos paskiepytiems COVID-19 vakcinomis asmenims.
 10. SUSITELKIMAS pasilieka teisę kelti naujus reikalavimus, iškilus naujoms visuomenės labui ir sveikatai nepalankioms aplinkybėms.

Pasirašo-

SUSITELKIMO dalyviai, el.p.: susitelkimas@gmail.com
Gydytojai ir medicinos darbuotojai, el.p.: gydytojai@susitelkimas.lt
Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai, el.p.: info@lietuvosvisuomenestaryba.ltSUSITELKIMAS siūlo

 1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas.
  2. Teisingumo įgyvendinimas.
  3. Šeimos, bendruomenės, socialinio teisingumo, smulkaus verslo stiprinimas.
  4. Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas.
  5. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas.
 2. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas

1.1. Valstybė – Tautos savisaugai ir savivaldai skirta susivienijimo
sandara.
1.2. Grąžinti LR Konstitucijos veikimą.
1.3. Pasirengti išstojimui iš Europos Sąjungos – nuo įstatymo projekto iki savo valiutos sugrąžinimo, išsaugant šiandien esamas jos atsargas.
1.4. Radiją ir Televiziją sugrąžinti visuomenei.
1.5. Lietuvos gynybinę galią stiprinti ne piliečių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita, bet vadovaujantis protingumu, sąžiningumu ir išradingumu.
1.6. Užtikrinti suvereniteto – nepriklausomumo, laisvės-įgyvendinimą: žmogui, šeimai, bendruomenei, tautai per privalomas visuotines
apklausas valstybės ir savivaldybių lygmenyje. Tokiu būdu priimti sprendimai keičiami tik visuotinos privalomosios apklausos būdu.
1.7. Prie Vyriausybės steigti savivaldybių bendradarbiavimą skatinančią tarnybą.
1.8. Konstitucijos priėmimo ir keitimo teisę patikėti tik absoliučiam suverenui – Tautai.
1.9. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse organizacijose galimas tik esant abipusės naudos pusiausvyrai.
1.10. Pirmenybę plėtojant tarptautinius ir vidaus Europos sąjungoje santykius teikti toms šalims ir būdams, kurie numato lygiateisiškumą ir abipusę naudą.

 1. Teisingumo įgyvendinimas

2.1. Grąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintą teisę įgyvendinti savo valią tiesiogiai – referendumo būdu. Šiandieną Referendumas tapo fikcija.
2.2. Seimo narių rinkimai turi būti vykdomi tik per vienmandates
rinkimines apygardas.
2.3. Seimo narį atšaukti iš Seimo gali tik jį į Seimą išrinkę rinkėjai.
2.4. Atsisakyti politinių partijų rėmimo mokesčių mokėtojų lėšomis.
2.5. Įvesti atskaitomybę ir atsakomybę prieš rinkėjus – demokratiniu
būdu išrinktiems Seimo nariams, savivaldos tarybų tarnautojams, prezidentui ir merams.
2.6. Užtikrinti valdymo skaidrumą: valstybės iždo lėšų tvarkymo
viešumą ir vykdomosios valdžios tarnautojų asmeninę atsakomybę už grobstymus.
2.7. Policija ir prokuratūra privalo ginti piliečius. Teismai privalo užtikrinti įstatymų viršenybę prieš asmeninę teisėjų nuomonę.
2.8. Įvesti teisėjų, prokurorų, tarnautojų asmeninę atsakomybę už nusikalstamus sprendimus ir veiksmus.
2.9. Teisėtvarkos ir teisėsaugos srityse – teismų darbe BŪTINAI turi dalyvauti visuomenės atstovai – tarėjai-prisiekusieji.
2.10. Senatis netaikoma didelio mąsto valstybės ir bankų lėšų
išgrobstymui.
2.11. Nusikaltimai prieš pilietinę visuomenę, tautą ir valstybę neturi senaties.
2.12. Įpareigoti LAT peržiūrėti akivaizdžiai neteisingai išspręstus
teisminius ginčus ir grąžinti juos nagrinėti iš naujo.

 1. Šeimos, bendruomenės, socialinio teisingumo,
  smulkaus verslo stiprinimas

3.1. Gyventojų gausėjimui Lietuvoje didinti tiesioginę įtaką turi tokie socialiniai ir ūkvadybiniai veiksniai:

 • 15a. valstybinės žemės skirti naujai šeimos gyvenamojo būsto statybai;
 • suteikti beprocentinę ipoteka naujos šeimos pirmo būsto statybai;
 • gimus vaikui šeimai suteikta ipoteka mažinama 20 nuošimčių;
 • sudaryti palankios sąlygos gyventojams naudoti savaime atsinaujinančius galios išteklius.

3.2. Lietuvos visuomenės pagrindas – šeima. Šeima – tai vyro ir moters sąjunga, kuri augina vaikus. Drausti propagandą ir įstatymus, kurie
ardo šeimą. Piniginėmis lėšomis skatinti šeimų gausėjimą ir stiprinti jų
socialinį gerbūvį.
3.3. Grąžinti į pagrindinio išsilavinimo mokyklų lygio programą visus mokomuosius dalykus užtikrinančius visų moksleivių lygias galimybes. Švietimo paskirtis – paruošti mąstančią ir kūrybingą asmenybę, gebančią našiai veikti kuriant klestinčią valstybę ir Tautą.
3.4. Žinovų ugdymas ir lavinimas turi būti remiamas valstybės lėšomis tokia apimtimi, koks yra valstybės tarnautojų ir šalies ūkio poreikis.
3.5. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas negali 
viršyti 10%
3.6. Užtikrinti orų pragyvenimą ir finansinį stabilumą Lietuvoje.
3.7. Seniūnijų seniūnai renkami. Savivaldybių sėkminga raida -gamybos ir mokslo pažanga.
3.8. Skatinti gaminių o ne žaliavų eksportą.
3.9. Senjorų orios senatvės klausimas.

 1. Kultūra, praeities, papročių išsaugojimui ir tauraus
  piliečio formavimui.

4.1. Lietuvių kalbą saugo valstybė.
4.2. Kultūra, moralė, jų puoselėjimas yra švietimo ir valstybės politikos būtinybė.
4.3. Saugosime lietuviškas ir senbuvių tarmes.
4.4. Įteisinti senąją-prigimtinę lietuvišką pasaulėžiūrą. Tautos jėga yra pilietinių teisių ir pareigų vienybėje.
4.5. Mokslas turi būti akademinis ir taikomasis.
4.6. Įvesti teisinę pareigūnų atsakomybę už perteklinių-prievartinių
priemonių taikymą sprendžiant vidinius šeimyninius santykius.
4.7. Ugdymo įstaigose įvesti elgesio ir pareigų taisykles.

 1. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis
  teisingumas, ūkvadyba.

5.1. Kėsinimasis į Lietuvos teritorijos ir erdvės vientisumą,žemės gelmių, miškų grobstymą ir aplinkos teršimą vertinti kaip grėsmę nacionaliniam saugumui.
5.2. Įkurti valstybinį banką.
5.3. Nacionalinės piniginio vieneto pririšto prie šalies viduje sukuriamo prekių ir paslaugų krepšelio įvedimas.
5.4. Progresiniai mokesčiai.
5.5. Panaikinti PVM pirmo būtinumo prekėms.
5.6. Tautinės pramonės – maisto gamybos ir perdirbimo, statybos,
lengvosios pramonės šakų iš vietinių žaliavų ir išteklių atkūrimas bei plėtojimas. Vietinių žaliavų, išteklių supirkimas turi išsaugoti šalies ūkių gyvybingumą.
5.7. Žemės ūkyje ir gamyboje naudojamos žaliavos bei technologijos
turi nekenkti aplinkai, nekelti pavojaus visuomenės sveikatai arba šie
veiksniai turi būti mažiausi.
5.8. Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo-vidutinio ir naujų sumanymų verslo įkūrimui, plėtojimui, teisinei apsaugai.
5.9. Lietuvoje ūkinę veiklą vykdančios ir pajamas gaunančios įmonės veikia ir atsako pagal LR įstatymus, visus mokesčius moka į Lietuvos iždą.
5.10. Darbuotojų, dirbančių užsienio kapitalo įmonėse, atlyginimai
negali būti daugiau nei 20 nuošimčių mažesni, nei už tokį pat darbą mokama įmonės kilmės šalyje.
5.11. Piliečiams iki 30 m. amžiaus , mokestis SODRAI -10 %.
GPM – 5 % , iki 40 m. – 20 %.15 %. , o nuo 40 m. dabartiniai mokesčiai.
5.12.Ekologiškas maistas vaikų darželiams, mokykloms.

 

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI susisiekimui: info@susitelkimas.lt