Susitelkimas kviečia jungtis ir vienytis visas neabejingas Lietuvos stiprinimui ir išsaugojimui organizacijas ir pavienius asmenis
Interaktyvi programa

Susitelkimas kviečia ne tik į nuotolinius, bet ir gyvus susitikimus, visoje Lietuvoje. 
Nuotoliniai susitikimai skelbiami ir FB profilyje “Susitelkimas
Raskite SUSITELKIME bendraminčių sprendžiant klausimus dėl:
#Teisingumo
#Švietimo
#Tradicinės_šeimos
#Tautos
Daugiau informacijos RENGINIAI

Susitelkimo susitikimų (VEČIJŲ) video įrašus galite rasti čia:


SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl natūralaus imuniteto palaikymo ir ūgdymo pandemijos metu


SUSITELKIMO 

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų  susivienijimo,
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt, el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt 

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos 

FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com 

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS 

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui 

2021 m. sausio 28 d., Lietuva 

I. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos  informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją,  REIKALAUJAME viešai paaiškinti: 

 1. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto  formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų  skleidimo. Svarbu tartis, vystyti ir vykdyti sveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių  priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimo. 
 2. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo  priemonės. Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį periodą nebuvo girdima programų, neakcentuojama psichologinė pagalba žmonėms. Statistikos departamentas ir Higienos  institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus.
 3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikais ir jaunimu: 

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų;
3.2. Neigiama įtaka vaikams, dėl judėjimo apribojimų įvedus nuotolinį mokymą;
3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai ir  psichikai.

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo  sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui. 

 1. Neigiamas bendravimo apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus artimiesiems  prižiūrėti sergantįjį. Sunkiai susirgus ar vyresnio amžiaus žmonėms būtina artimojo priežiūra, patekus į gydymo įstaigas. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę pabaigą, yra  sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. Būtina atstatyti  artimų asmenų lankymo priežiūrą. 

II. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų turinčių ilgametę darbo patirtį ir žinias, pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr.  prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME:

 1. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. Stiprinant  visuomenės imunitetą būtina: 

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys yra  izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki izoliuojami  nuo sveikų.
5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį.  Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais. 5.3. Grąžinti vaikų ir jaunuomenės galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus  ugdymo veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą,  vystymąsi, optimizmą, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas. 

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME:

 1. Atnaujinti viso smulkaus verslo (pirčių, kavinių, restoranų), muziejų, teatrų ir kitų  visuomeninių įstaigų veiklą.  
 2. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose  erdvėse, netaikant apribojimų. 
 3. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su sergančiaisiais.
 4. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai  kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas  judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių.
 5. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant prioritetą  pozityvios informacijos viešinimui.  
 6. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos  gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas. 
 7. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija,  skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką. 
 8. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų,  informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas covid ligos statistikos duomenų viešinimas  kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje. 
 9. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir  palyginamąją statistiką. 
 10. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas ir  komplikacijas.
 11. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą su  kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo.
 12. Įvertinti visų rūšių testų covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų  objektyvumą diagnozuojant covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos  valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui. 

Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų  teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų  produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir  negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei. 

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos  išdidinimui dėl covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo  prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią  įtaką daro covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas  covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos  konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis). Šis tyrimas pirmą kartą buvo  įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios laboratorinės  praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo  paskaičiuota paklaida. Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę  metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame mokslininkų,  imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos nustatymui šaltinius.) 

Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid klinikinius susirgimus, įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo  pandemijos priemonių adekvatumas. 

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams,  siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame  Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo  galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima  aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo. Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR  rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra  teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos  darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada  tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai. 

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad  netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai,  formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai. Lietuvos  ekonomikai, valstybės gerovei. 

Įvertinus tai, kad pats PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR  tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis  skirtas genetinių sekų nuskaitymui.  

Paaiškinkite ryšį tarp šio fakto kad PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir to  fakto, kad 2018.04.24 pasirašytas dokumentas ekonomikos viceministro Elijaus Čivilio, kad  Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventoju genetinių sekų, t.y. DNR  pavyzdžius. Paaiškinkite, koks tai tikslas, kodėl tokį dokumentą, susijusį su Žmogaus sveikata ir genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir  medicinos srities atstovai. 

Reikalaujame įvertinti šiuos faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų testavimų  tikslingumo.  

 1. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą  ekstremalią situaciją. 

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai 

PASIRAŠO gydytojai-praktikai: 

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgLbDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url )

PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai:

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsfSEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform?usp=pp_url )

 SUSITELKIMO reikalavimai valdžiai dėl vakcinavimo saugumo garantijų - 2020.12.18

 

 

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų

ir politinių partijų susivienijimo

FB Susitelkimas, el.p.:  susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

 

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos

FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

 

Lietuvos Respublikos Seimui

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva

El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva

El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva

El.p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 

Lietuvos Respublikos Prezidentui

2020 m. gruodžio 18 d., Lietuva

 

Susitelkimo ir Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos organizuotose visuomenės atstovų ir gydytojų diskusijose 2020 m. gruodžio 10 ir 17 dienomis  dėl COVID-19 vakcinų saugumo, jų sudėtinių dalių pateikimo, lydimojo rašto apie kontraindikacijas vakcinacijai ir paskiepytų žmonių stebėsenos užtikrinimo iškelti tokie reikalavimai:

 1. Įteisinti laisvos valios pasirinkimą dėl vakcinavimo, apsaugant nuo segregacijos asmenis, atsisakiusius skiepytis.
 2. Sustabdyti planuojamą visuotiną Pfizer ir BioNTech sukurtos vakcinos panaudojimą Lietuvoje dėl to, kad ji nebuvo ištirta Rytų ir Centrinės Europos valstybėse, o tik JAV, Vokietijoje, Turkijoje, Pietų Afrikoje, Brazilijoje ir Argentinoje. Pirmąsias šios vakcinos dozes panaudoti apdraustiems savanoriams, būtina tvarka stebint vakcinavimo pasekmes.
 3. Supažindinti visuomenę su skirtingų gamintojų vakcinomis, jų sudėtimis, veikimo būdais, sertifikatais, lydraščiais dėl galimų kontraindikacijų sveikatai, privalumais bei trūkumais ir sudaryti galimybę pasirinkti norimą vakciną.
 4. Užtikrinti gydymo įstaigų ir medicininio personalo, kuris atliks vakcinavimo procedūras, veiklos teisėtumą bei žalos sveikatai ir medicininį draudimą vakcinos gamintojo/pardavėjo arba valstybės lėšomis.
 5. Nesudaryti pirkimo sutarties su vakcinos pardavėju be vakcinos gamintojo rašytinių įsipareigojimų prisiimti atsakomybę už vakcinos sukeltas pasekmes pasiskiepijusių sveikatai.
 6. Viešai patvirtinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitas institucijas, dalyvaujančias COVID-19 vakcinų sertifikavime, pateikti sprendimų priėmimuose dalyvavusių ekspertų patirtį, vardus ir pavardes, sąsajas su farmacijos kompanijomis, nurodant kitus viešus ir privačius interesus pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą tvarką.
 7. Paviešinti atliktus tyrimus, ekspertų nuomones ir sprendimus dėl atskirų visuomenės grupių, ypač senjorų ir vaikų, saugaus skiepijimo ir galimų pasekmių, valstybei prisiimant ilgalaikę atsakomybę – ne mažiau kaip 30 metų.
 8. Sudaryti nepriklausomą vakcinavimo pasekmių stebėjimo komisiją, kuri būtų valstybės lėšomis aprūpinta reikalinga materialine baze, įskaitant narių atlyginimus, kauptų duomenų bazę, numatyti tokios komisijos veiklos reglamentą, įgalinantį viešinti atliktą darbą ne rečiau kaip kas dvi savaites.
 9. Parengti reglamentą, statistikos skaičiavimo ir teisinius įrankius, leidžiančius stabdyti vakcinavimo procesą, jei pasireiškė sveikatos komplikacijos paskiepytiems COVID-19 vakcinomis asmenims.
 10. SUSITELKIMAS pasilieka teisę kelti naujus reikalavimus, iškilus naujoms visuomenės labui ir sveikatai nepalankioms aplinkybėms.

Pasirašo-

SUSITELKIMO dalyviai, el.p.: susitelkimas@gmail.com
Gydytojai ir medicinos darbuotojai, el.p.: gydytojai@susitelkimas.lt
Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai, el.p.: info@lietuvosvisuomenestaryba.ltSUSITELKIMAS siūlo

 1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas.
  2. Teisingumo įgyvendinimas.
  3. Šeimos, bendruomenės, socialinio teisingumo, smulkaus verslo stiprinimas.
  4. Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas.
  5. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas.
 2. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas

1.1. Valstybė – Tautos savisaugai ir savivaldai skirta susivienijimo
sandara.
1.2. Grąžinti LR Konstitucijos veikimą.
1.3. Pasirengti išstojimui iš Europos Sąjungos – nuo įstatymo projekto iki savo valiutos sugrąžinimo, išsaugant šiandien esamas jos atsargas.
1.4. Radiją ir Televiziją sugrąžinti visuomenei.
1.5. Lietuvos gynybinę galią stiprinti ne piliečių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita, bet vadovaujantis protingumu, sąžiningumu ir išradingumu.
1.6. Užtikrinti suvereniteto – nepriklausomumo, laisvės-įgyvendinimą: žmogui, šeimai, bendruomenei, tautai per privalomas visuotines
apklausas valstybės ir savivaldybių lygmenyje. Tokiu būdu priimti sprendimai keičiami tik visuotinos privalomosios apklausos būdu.
1.7. Prie Vyriausybės steigti savivaldybių bendradarbiavimą skatinančią tarnybą.
1.8. Konstitucijos priėmimo ir keitimo teisę patikėti tik absoliučiam suverenui – Tautai.
1.9. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse organizacijose galimas tik esant abipusės naudos pusiausvyrai.
1.10. Pirmenybę plėtojant tarptautinius ir vidaus Europos sąjungoje santykius teikti toms šalims ir būdams, kurie numato lygiateisiškumą ir abipusę naudą.

 1. Teisingumo įgyvendinimas

2.1. Grąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintą teisę įgyvendinti savo valią tiesiogiai – referendumo būdu. Šiandieną Referendumas tapo fikcija.
2.2. Seimo narių rinkimai turi būti vykdomi tik per vienmandates
rinkimines apygardas.
2.3. Seimo narį atšaukti iš Seimo gali tik jį į Seimą išrinkę rinkėjai.
2.4. Atsisakyti politinių partijų rėmimo mokesčių mokėtojų lėšomis.
2.5. Įvesti atskaitomybę ir atsakomybę prieš rinkėjus – demokratiniu
būdu išrinktiems Seimo nariams, savivaldos tarybų tarnautojams, prezidentui ir merams.
2.6. Užtikrinti valdymo skaidrumą: valstybės iždo lėšų tvarkymo
viešumą ir vykdomosios valdžios tarnautojų asmeninę atsakomybę už grobstymus.
2.7. Policija ir prokuratūra privalo ginti piliečius. Teismai privalo užtikrinti įstatymų viršenybę prieš asmeninę teisėjų nuomonę.
2.8. Įvesti teisėjų, prokurorų, tarnautojų asmeninę atsakomybę už nusikalstamus sprendimus ir veiksmus.
2.9. Teisėtvarkos ir teisėsaugos srityse – teismų darbe BŪTINAI turi dalyvauti visuomenės atstovai – tarėjai-prisiekusieji.
2.10. Senatis netaikoma didelio mąsto valstybės ir bankų lėšų
išgrobstymui.
2.11. Nusikaltimai prieš pilietinę visuomenę, tautą ir valstybę neturi senaties.
2.12. Įpareigoti LAT peržiūrėti akivaizdžiai neteisingai išspręstus
teisminius ginčus ir grąžinti juos nagrinėti iš naujo.

 1. Šeimos, bendruomenės, socialinio teisingumo,
  smulkaus verslo stiprinimas

3.1. Gyventojų gausėjimui Lietuvoje didinti tiesioginę įtaką turi tokie socialiniai ir ūkvadybiniai veiksniai:

 • 15a. valstybinės žemės skirti naujai šeimos gyvenamojo būsto statybai;
 • suteikti beprocentinę ipoteka naujos šeimos pirmo būsto statybai;
 • gimus vaikui šeimai suteikta ipoteka mažinama 20 nuošimčių;
 • sudaryti palankios sąlygos gyventojams naudoti savaime atsinaujinančius galios išteklius.

3.2. Lietuvos visuomenės pagrindas – šeima. Šeima – tai vyro ir moters sąjunga, kuri augina vaikus. Drausti propagandą ir įstatymus, kurie
ardo šeimą. Piniginėmis lėšomis skatinti šeimų gausėjimą ir stiprinti jų
socialinį gerbūvį.
3.3. Grąžinti į pagrindinio išsilavinimo mokyklų lygio programą visus mokomuosius dalykus užtikrinančius visų moksleivių lygias galimybes. Švietimo paskirtis – paruošti mąstančią ir kūrybingą asmenybę, gebančią našiai veikti kuriant klestinčią valstybę ir Tautą.
3.4. Žinovų ugdymas ir lavinimas turi būti remiamas valstybės lėšomis tokia apimtimi, koks yra valstybės tarnautojų ir šalies ūkio poreikis.
3.5. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas negali 
viršyti 10%
3.6. Užtikrinti orų pragyvenimą ir finansinį stabilumą Lietuvoje.
3.7. Seniūnijų seniūnai renkami. Savivaldybių sėkminga raida -gamybos ir mokslo pažanga.
3.8. Skatinti gaminių o ne žaliavų eksportą.
3.9. Senjorų orios senatvės klausimas.

 1. Kultūra, praeities, papročių išsaugojimui ir tauraus
  piliečio formavimui.

4.1. Lietuvių kalbą saugo valstybė.
4.2. Kultūra, moralė, jų puoselėjimas yra švietimo ir valstybės politikos būtinybė.
4.3. Saugosime lietuviškas ir senbuvių tarmes.
4.4. Įteisinti senąją-prigimtinę lietuvišką pasaulėžiūrą. Tautos jėga yra pilietinių teisių ir pareigų vienybėje.
4.5. Mokslas turi būti akademinis ir taikomasis.
4.6. Įvesti teisinę pareigūnų atsakomybę už perteklinių-prievartinių
priemonių taikymą sprendžiant vidinius šeimyninius santykius.
4.7. Ugdymo įstaigose įvesti elgesio ir pareigų taisykles.

 1. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis
  teisingumas, ūkvadyba.

5.1. Kėsinimasis į Lietuvos teritorijos ir erdvės vientisumą,žemės gelmių, miškų grobstymą ir aplinkos teršimą vertinti kaip grėsmę nacionaliniam saugumui.
5.2. Įkurti valstybinį banką.
5.3. Nacionalinės piniginio vieneto pririšto prie šalies viduje sukuriamo prekių ir paslaugų krepšelio įvedimas.
5.4. Progresiniai mokesčiai.
5.5. Panaikinti PVM pirmo būtinumo prekėms.
5.6. Tautinės pramonės – maisto gamybos ir perdirbimo, statybos,
lengvosios pramonės šakų iš vietinių žaliavų ir išteklių atkūrimas bei plėtojimas. Vietinių žaliavų, išteklių supirkimas turi išsaugoti šalies ūkių gyvybingumą.
5.7. Žemės ūkyje ir gamyboje naudojamos žaliavos bei technologijos
turi nekenkti aplinkai, nekelti pavojaus visuomenės sveikatai arba šie
veiksniai turi būti mažiausi.
5.8. Sudaryti palankias sąlygas smulkiojo-vidutinio ir naujų sumanymų verslo įkūrimui, plėtojimui, teisinei apsaugai.
5.9. Lietuvoje ūkinę veiklą vykdančios ir pajamas gaunančios įmonės veikia ir atsako pagal LR įstatymus, visus mokesčius moka į Lietuvos iždą.
5.10. Darbuotojų, dirbančių užsienio kapitalo įmonėse, atlyginimai
negali būti daugiau nei 20 nuošimčių mažesni, nei už tokį pat darbą mokama įmonės kilmės šalyje.
5.11. Piliečiams iki 30 m. amžiaus , mokestis SODRAI -10 %.
GPM – 5 % , iki 40 m. – 20 %.15 %. , o nuo 40 m. dabartiniai mokesčiai.
5.12.Ekologiškas maistas vaikų darželiams, mokykloms.